Đề thi học kì 1 Tiếng Anh Lớp 1 theo thông tư 22 (Sách Kết nối tri thức) - Đề số 8 - Năm học 2022-2023

III. Hãy điền chữ cái còn thiếu để hoàn thành các từ sau

c...t (con mèo)

ap..le (quả táo)

fi...h (con cá)

d...g (con chó)

g...at (con dê)

h...n (con gà mái)

docx 2 trang baoanh 13/04/2023 13880
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì 1 Tiếng Anh Lớp 1 theo thông tư 22 (Sách Kết nối tri thức) - Đề số 8 - Năm học 2022-2023", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_thi_hoc_ki_1_tieng_anh_lop_1_theo_thong_tu_22_sach_ket_no.docx

Nội dung text: Đề thi học kì 1 Tiếng Anh Lớp 1 theo thông tư 22 (Sách Kết nối tri thức) - Đề số 8 - Năm học 2022-2023

  1. Phòng Giáo dục và Đào tạo Đề thi Học kì 1 Thông tư 22 - Kết nối tri thức Năm học 2022 - 2023 Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 1 Thời gian làm bài: 30 phút (không kể thời gian phát đề) (Đề số 8) I. Đọc và nối II. Nhìn tranh gợi ý và viết từ vựng
  2. III. Hãy điền chữ cái còn thiếu để hoàn thành các từ sau c t (con mèo) d g (con chó) ap le (quả táo) g at (con dê) fi h (con cá) h n (con gà mái)