Đề thi học kì 1 Tiếng Anh Lớp 1 (Sách Kết nối tri thức ) - Đề 1 - Năm học 2022-2023 (Có đáp án)

I. Nối các tranh với từ tiếng Anh của chúng

II. Khoanh vào câu trả lời đúng nhất a hoặc b

III. Tô màu theo hướng dẫn

Học sinh tô theo màu:

Red: đỏ

Yellow: vàng

Green: xanh lá

Blue: xanh biển

Orange: cam

docx 3 trang baoanh 13/04/2023 2000
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì 1 Tiếng Anh Lớp 1 (Sách Kết nối tri thức ) - Đề 1 - Năm học 2022-2023 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_thi_hoc_ki_1_tieng_anh_lop_1_sach_ket_noi_tri_thuc_de_1_n.docx

Nội dung text: Đề thi học kì 1 Tiếng Anh Lớp 1 (Sách Kết nối tri thức ) - Đề 1 - Năm học 2022-2023 (Có đáp án)

  1. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề số 1) I. Nối các tranh với từ tiếng Anh của chúng II. Khoanh vào câu trả lời đúng nhất a hoặc b
  2. III. Tô màu theo hướng dẫn ĐÁP ÁN I. II.
  3. 1. B 2. A 3. A III. Học sinh tô theo màu: Red: đỏ Yellow: vàng Green: xanh lá Blue: xanh biển Orange: cam