Đề thi Tiếng Anh Lớp 1 (Lần 1)

Bài 3 :dịch sang tiếng anh 
a/ xin chào bạn. mình tên là Long
b/cámơn 
c/quyển sách này là của bạn. 
d/tôi có một cái bánh. 
e/tôi thích cái mũ này
docx 4 trang baoanh 11/07/2023 840
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi Tiếng Anh Lớp 1 (Lần 1)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_thi_tieng_anh_lop_1_lan_1.docx

Nội dung text: Đề thi Tiếng Anh Lớp 1 (Lần 1)

  1. Đề thi lần một Môn tiếng anh lớp 1 Bài 1: điền chữ cái còn thiếu vào chỗ trống: Ap le B ll Ca
  2. og Bài 2: Nối: One(for) Two(candy)
  3. Three (goat) Four(book) Five(hat) Six (cake)
  4. Bài 3 :dịch sang tiếng anh a/ xin chào bạn. mình tên là Long. . . b/cámơn . c/quyển sách này là của bạn. . d/tôi có một cái bánh. e/tôi thích cái mũ này .