Đề thi học kì 1 Tiếng Anh Lớp 1 theo thông tư 22 (Sách Chân trời sáng tạo) - Đề số 8 - Năm học 2022-2023

III. Write “s” or “es”

1. apple____ 

2. egg____

3. pot____     

4. bus____

5. box____   

6. chip____

 

docx 2 trang baoanh 13/04/2023 5460
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì 1 Tiếng Anh Lớp 1 theo thông tư 22 (Sách Chân trời sáng tạo) - Đề số 8 - Năm học 2022-2023", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_thi_hoc_ki_1_tieng_anh_lop_1_theo_thong_tu_22_sach_chan_t.docx

Nội dung text: Đề thi học kì 1 Tiếng Anh Lớp 1 theo thông tư 22 (Sách Chân trời sáng tạo) - Đề số 8 - Năm học 2022-2023

  1. Phòng Giáo dục và Đào tạo Đề thi Học kì 1 Thông tư 22 - Chân trời sáng tạo Năm học 2022 - 2023 Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 1 Thời gian làm bài: 30 phút (không kể thời gian phát đề) (Đề số 8) I. Look at the pictures and complete the words II. Read and tick
  2. III. Write “s” or “es” 1. apple___ 2. egg___ 3. pot___ 4. bus___ 5. box___ 6. chip___