Đề thi học ki 1 Tiếng Anh Lớp 1 - Đề số 8 - Năm học 2022-2023 (Có đáp án)

III. Hãy điền chữ cái còn thiếu để hoàn thành các từ sau 
c...t (con mèo) ap..le (quả táo) 
fi...h (con cá) d...g (con chó) 
g...at (con dê) h...n (con gà mái)
pdf 2 trang baoanh 10/07/2023 1720
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học ki 1 Tiếng Anh Lớp 1 - Đề số 8 - Năm học 2022-2023 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_thi_hoc_ki_1_tieng_anh_lop_1_de_so_8_nam_hoc_2022_2023_co.pdf

Nội dung text: Đề thi học ki 1 Tiếng Anh Lớp 1 - Đề số 8 - Năm học 2022-2023 (Có đáp án)

  1. Đề số 8 Time allowed: 30 minutes I. Đọc và nối II. Nhìn tranh gợi ý và viết từ vựng
  2. III. Hãy điền chữ cái còn thiếu để hoàn thành các từ sau c t (con mèo) ap le (quả táo) fi h (con cá) d g (con chó) g at (con dê) h n (con gà mái)