Bộ đề thi học kì 1 Tiếng Anh Lớp 1 (Sách Kết nối tri thức) - Năm học 2022-2023 (Có đáp án)

I. Nối các tranh với từ tiếng Anh của chúng

II. Khoanh vào câu trả lời đúng nhất a hoặc b

III. Tô màu theo hướng dẫn

Học sinh tô theo màu:

Red: đỏ

Yellow: vàng

Green: xanh lá

Blue: xanh biển

Orange: cam

doc 6 trang baoanh 13/04/2023 5380
Bạn đang xem tài liệu "Bộ đề thi học kì 1 Tiếng Anh Lớp 1 (Sách Kết nối tri thức) - Năm học 2022-2023 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docbo_de_thi_hoc_ki_1_tieng_anh_lop_1_sach_ket_noi_tri_thuc_nam.doc

Nội dung text: Bộ đề thi học kì 1 Tiếng Anh Lớp 1 (Sách Kết nối tri thức) - Năm học 2022-2023 (Có đáp án)

  1. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề số 1) I. Nối các tranh với từ tiếng Anh của chúng II. Khoanh vào câu trả lời đúng nhất a hoặc b
  2. III. Tô màu theo hướng dẫn ĐÁP ÁN I. II.
  3. 1. B 2. A 3. A III. Học sinh tô theo màu: Red: đỏ Yellow: vàng Green: xanh lá Blue: xanh biển Orange: cam
  4. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề số 2) Exercise 1: Look at the picture and match A. Fish 1. B. Cake 2. C. Duck 3. D. Bell 4. E. Garden 5. Exercise 2: Complete these words
  5. 1. _ air 2. p _ ncil 3. ch_ps 4. _ ate 5. _ ook 6. _ oor Exercise 3: Read and tick 1. A green book 2. Milk 3. A duck A. B. A. B. A. B. -The end-
  6. ĐÁP ÁN Exercise 1: Look at the picture and match 1. E 2. D 3. A 4. B 5. C Exercise 2: Complete these words 1. Hair 2. Pencil 3. Chips 4. Gate 5. Book 6. Door Exercise 3: Read and tick 1. A 2. B 3. A