Đề thi học kì 1 Tiếng Anh Lớp 1 - Đề số 1 (Có đáp án)

Học sinh tô theo màu: 

Red: đỏ 

Yellow: vàng 

Green: xanh lá 

Blue: xanh biển 

Orange: cam  

docx 3 trang baoanh 25/04/2023 1600
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì 1 Tiếng Anh Lớp 1 - Đề số 1 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_thi_hoc_ki_1_tieng_anh_lop_1_de_so_1_co_dap_an.docx

Nội dung text: Đề thi học kì 1 Tiếng Anh Lớp 1 - Đề số 1 (Có đáp án)

  1. Đề số 1 Time allowed: 30 minutes I. Nối các tranh với từ tiếng Anh của chúng II. Khoanh vào câu trả lời đúng nhất a hoặc b
  2. III. Tô màu theo hướng dẫn
  3. ĐÁP ÁN I. II. 1. B 2. A 3. A III. Học sinh tô theo màu: Red: đỏ Yellow: vàng Green: xanh lá Blue: xanh biển Orange: cam