Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh Lớp 1 Sách Cánh diều (Có đáp án)

Read and complete the word.
1. P_NCIL
2. B_LL
3. E_ASER
4. _ABLE
5. AP_LE
ĐÁP ÁN
Listen and circle
1 - A; 2 - B; 3 - C; 4 - A; 5 - B
pdf 3 trang Hoàng Nam 05/01/2024 1040
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh Lớp 1 Sách Cánh diều (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_thi_hoc_ki_1_mon_tieng_anh_lop_1_sach_canh_dieu_co_dap_an.pdf

Nội dung text: Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh Lớp 1 Sách Cánh diều (Có đáp án)

  1. ĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 1 MÔN TIẾNG ANH SÁCH CÁNH DIỀU CÓ ĐÁP ÁN Listen and circle. Read and match.
  2. A Key B 1. One 1 - a. Số 4 2. Six 2 - b. Số 2 3. Five 3 - c. Số 6 4. Two 4 - d. Số 3 5. Four 5 - e. Số 1 6. Three 6 - f. Số 5 Read and complete the word. 1. P_NCIL 2. B_LL 3. E_ASER 4. _ABLE 5. AP_LE ĐÁP ÁN Listen and circle 1 - A; 2 - B; 3 - C; 4 - A; 5 - B
  3. Nội dung bài nghe 1. A ball, a ball (một quả bóng) 2. A kite, a kite (Một cái diều) 3. A teddy bear, a teddy bear (Một con gấu bông) 4. A robot, a robot (Một con người máy) 5. A truck, a truck (Một xe tải) Read and match. 1 - e; 2 - c; 3 - f; 4 - b; 5 - a; 6 - d; Read and complete the word. 1. PENCIL (cái bút chì) 2. BALL (quả bóng) 3. ERASER (cục tẩy) 4. TABLE (cái bàn) 5. APPLE (quả táo)