Đề thi giữa kì 1 Tiếng Anh Lớp 1 Sách Cánh diều - Đề 1 (Có đáp án)

I/ Complete the words

II/ Match

III/ Read and circle the correct answer

a. It is a pencil
b. It is a pen

a. Stand up
b. Sit down

a. I have some paper
b. I have an eraser

pdf 2 trang baoanh 10/07/2023 3640
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi giữa kì 1 Tiếng Anh Lớp 1 Sách Cánh diều - Đề 1 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_thi_giua_ki_1_tieng_anh_lop_1_sach_canh_dieu_de_1_co_dap.pdf

Nội dung text: Đề thi giữa kì 1 Tiếng Anh Lớp 1 Sách Cánh diều - Đề 1 (Có đáp án)

  1. Đề thi giữa kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Cánh Diều - Đề 1 I/ Complete the words 1. _ c h o o l 2. _ r a y o n 3. _ h a I r 4. _ o o k 5. _ t a n d u p 6. _ e n II/ Match A. yellow 1. B. green 2. | |
  2. C. red 3. III/ Read and circle the correct answer 1. 2. 3. a. It is a pencil a. Stand up a. I have some paper b. It is a pen b. Sit down b. I have an eraser -The end- Đáp án đề thi giữa kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Cánh Diều - Đề 1 I/ Complete the words 1. school 2. crayon 3. chair 4. book 5. stand up 6. pen II/ Match 1. B 2. C 3. A III/ Read and circle 1. a 2. b 3. a | |