Đề thi học kì 1 Tiếng Anh Lớp 1 - Đề số 4 (Có đáp án)

II. Hãy điền chữ cái còn thiếu để hoàn thành các từ sau 
c…t ( con mèo )               ap…le ( quả táo )
f…sh ( con cá )                d…g ( con chó )
g…at ( con dê )                h…n ( con gà mái )

III. Điền từ thích hợp vào chỗ trống. 
school      horse     pig     down       hen 
1. The ___________ is running in the park. 
2. Sit ___________, please! 
3. I go to ___________ every day. 
4. The goat and ___________ are in the garden. 
5. The ___________ is finding food in the garden. 
 

docx 3 trang baoanh 25/04/2023 1200
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì 1 Tiếng Anh Lớp 1 - Đề số 4 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_thi_hoc_ki_1_tieng_anh_lop_1_de_so_4_co_dap_an.docx

Nội dung text: Đề thi học kì 1 Tiếng Anh Lớp 1 - Đề số 4 (Có đáp án)

  1. Đề số 4 Time allowed: 30 minutes I. Điền chữ cái còn thiếu II. Hãy điền chữ cái còn thiếu để hoàn thành các từ sau c t ( con mèo ) ap le ( quả táo ) f sh ( con cá ) d g ( con chó ) g at ( con dê ) h n ( con gà mái ) III. Điền từ thích hợp vào chỗ trống. school horse pig down hen 1. The ___ is running in the park. 2. Sit ___, please! 3. I go to ___ every day. 4. The goat and ___ are in the garden. 5. The ___ is finding food in the garden.
  2. IV. Đọc và nối ĐÁP ÁN I. 1. bag 2. cake 3. horse 4. ball 5. chicken 6. pen II. 1. pig / hen / horse 2. down 3. school 4. pig / hen / horse 5. pig / hen / horse
  3. III. 1 – e 2 – c 3 – f 4 – b 5 – a 6 - c