Đề thi học ki 1 Tiếng Anh Lớp 1 - Đề số 4 - Năm học 2022-2023 (Có đáp án)

I. Nối các tranh với từ tiếng Anh của chúng 

II. Khoanh vào câu trả lời đúng nhất a hoặc b 

III. Tô màu theo hướng dẫn 

red yellow green blue orange

pdf 2 trang baoanh 10/07/2023 1300
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học ki 1 Tiếng Anh Lớp 1 - Đề số 4 - Năm học 2022-2023 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_thi_hoc_ki_1_tieng_anh_lop_1_de_so_4_nam_hoc_2022_2023_co.pdf

Nội dung text: Đề thi học ki 1 Tiếng Anh Lớp 1 - Đề số 4 - Năm học 2022-2023 (Có đáp án)

  1. Đề số 4 Time allowed: 30 minutes I. Nối các tranh với từ tiếng Anh của chúng II. Khoanh vào câu trả lời đúng nhất a hoặc b
  2. III. Tô màu theo hướng dẫn