Đề thi học kì 1 Tiếng Anh Lớp 1 theo thông tư 22 (Sách Cánh diều) - Đề số 3 - Năm học 2022-2023 (Có đáp án)

II. Write “a” or “an”

1. __________ orange

2. __________ cat

3. __________ dog

4. __________ apple

5. __________ teddy bear

docx 2 trang baoanh 13/04/2023 2180
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì 1 Tiếng Anh Lớp 1 theo thông tư 22 (Sách Cánh diều) - Đề số 3 - Năm học 2022-2023 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_thi_hoc_ki_1_tieng_anh_lop_1_theo_thong_tu_22_sach_canh_d.docx

Nội dung text: Đề thi học kì 1 Tiếng Anh Lớp 1 theo thông tư 22 (Sách Cánh diều) - Đề số 3 - Năm học 2022-2023 (Có đáp án)

  1. Đề thi tiếng Anh HK1 - Đề 3 Phòng Giáo dục và Đào tạo Đề thi Học kì 1 Thông tư 22 - Cánh diều Năm học 2022 - 2023 Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 1 Thời gian làm bài: 30 phút (không kể thời gian phát đề) I. Look at the picture and match II. Write “a” or “an” 1. ___ orange 2. ___ cat
  2. 3. ___ dog 4. ___ apple 5. ___ teddy bear III. Read and color Đáp án I. 1. B 2. D 3. A 4. E 5. C II. 1. an 2. a 3. a 4. an 5. a III. Tô màu theo gợi ý: Cái cặp - màu xanh lá cây Cái bàn - màu vàng Quyển sách - màu trắng