Đề thi học kì 2 Tiếng Anh Lớp 1 (Sách Cánh diều) - Đề 3 - Năm học 2021-2022 (Có đáp án)

I/ Look at the pictures and complete the words

II/ Read and color

The ball is blue

It is a black and white ball

There is a yellow ball

III/ Look at the picture and answer the questions

pdf 3 trang baoanh 11/07/2023 1400
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì 2 Tiếng Anh Lớp 1 (Sách Cánh diều) - Đề 3 - Năm học 2021-2022 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_thi_hoc_ki_2_tieng_anh_lop_1_sach_canh_dieu_de_3_nam_hoc.pdf

Nội dung text: Đề thi học kì 2 Tiếng Anh Lớp 1 (Sách Cánh diều) - Đề 3 - Năm học 2021-2022 (Có đáp án)

  1. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Cánh Diều năm 2021 - Đề 3 I/ Look at the pictures and complete the words 1. T _ u _ k 2. _ r _ s _ r 3. _ e _ t 4. _ i t _ h _ n 5. _ a l l _ _ n 6. _ i _ e II/ Read and color The ball is blue 1. It is a black and white ball 2. | |
  2. There is a yellow ball 3. III/ Look at the picture and answer the questions What is it? It’s a ___ 1. Is it a doll? ___ 2. Is it a car? ___ 3. How many crayons? ___ 4. Where is your mother? ___ 5. | |
  3. -The end- Đáp án đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Cánh Diều năm 2021 - Đề 3 I/ Look at the pictures and complete the words 1. truck 2. eraser 3. feet 4. kitchen 5. balloon 6. kite II/ Read and color Hướng dẫn: Đọc và tô màu quả bóng theo nội dung từng câu 1. Quả bóng này màu xanh da trời 2. Nó là một quả bóng màu trắng và đen 3. Có một quả bóng màu vàng III/ Look at the picture and answer the questions 1. It is a desk 2. No, is isn’t 3. Yes, it is 4. Six 5. In the living room | |