Đề thi học kì 2 Tiếng Anh Lớp 1 (Sách I learn smart) - Đề số 2 - Năm học 2021-2022 (Có đáp án)

I/ Look, read, and color

It’s a red car

It’s a pink car

It’s a blue car

II/ Look at the picture and complete the words

III/ Read and tick

 

pdf 3 trang baoanh 11/07/2023 640
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì 2 Tiếng Anh Lớp 1 (Sách I learn smart) - Đề số 2 - Năm học 2021-2022 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_thi_hoc_ki_2_tieng_anh_lop_1_sach_i_learn_smart_de_so_2_n.pdf

Nội dung text: Đề thi học kì 2 Tiếng Anh Lớp 1 (Sách I learn smart) - Đề số 2 - Năm học 2021-2022 (Có đáp án)

  1. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 2 I/ Look, read, and color It’s a red car 1. It’s a pink car 2. It’s a blue car 3. II/ Look at the picture and complete the words 1. b _ n _ _ a 2. _ a l l 3. k i _ c h _ n 4. _ o u _ e 5. s _ n d w _ c h 6. _ n _ k _ | |
  2. III/ Read and tick A. This is my living room B. This is my bedroom 1. A. I have a car B. I have a doll 2. A. I’m three B. I’m four 3. -The end- Đáp án đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 i-learn Smart số 2 I/ Look, read, and color Hướng dẫn: Đọc và tô màu theo yêu cầu từng câu 1. Nó là 1 chiếc ô tô màu đỏ 2. Nó là 1 chiếc ô tô màu hồng 3. Nó là 1 chiếc ô tô màu xanh da trời II/ Look at the picture and complete the words 1. banana 2. ball 3. kitchen 4. mouse 5. sandwich 6. snake III/ Read and tick 1. B | |
  3. 2. A 3. A | |