Đề thi học ki 1 Tiếng Anh Lớp 1 - Đề số 7 - Năm học 2022-2023 (Có đáp án)

I. Điền chữ cái còn thiếu 

II. Hãy nối 

III. Đọc và hoàn thành các từ 
1. P_NCIL 

2. B_LL 
3. E_ASER 
4. _ABLE 
5. AP_LE 
 

pdf 2 trang baoanh 10/07/2023 2200
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học ki 1 Tiếng Anh Lớp 1 - Đề số 7 - Năm học 2022-2023 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_thi_hoc_ki_1_tieng_anh_lop_1_de_so_7_nam_hoc_2022_2023_co.pdf

Nội dung text: Đề thi học ki 1 Tiếng Anh Lớp 1 - Đề số 7 - Năm học 2022-2023 (Có đáp án)

  1. Đề số 7 Time allowed: 30 minutes I. Điền chữ cái còn thiếu II. Hãy nối III. Đọc và hoàn thành các từ 1. P_NCIL
  2. 2. B_LL 3. E_ASER 4. _ABLE 5. AP_LE