Đề thi học ki 1 Tiếng Anh Lớp 1 - Đề số 1 - Năm học 2022-2023 (Có đáp án)

I. Ghép các tranh với từ tiếng Anh của chúng 

II. Sắp xếp những chữ cái sau thành từ có nghĩa 

III. Nhìn và viết 

IV. Hoàn thành các từ sau 

Hoàn thành các từ sau 
1. ca__e 2. __andy 
3. go__t 4. p__g 
5. scho__l 

pdf 2 trang baoanh 10/07/2023 2880
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học ki 1 Tiếng Anh Lớp 1 - Đề số 1 - Năm học 2022-2023 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_thi_hoc_ki_1_tieng_anh_lop_1_de_so_1_nam_hoc_2022_2023_co.pdf

Nội dung text: Đề thi học ki 1 Tiếng Anh Lớp 1 - Đề số 1 - Năm học 2022-2023 (Có đáp án)

  1. Đề số 1 Time allowed: 30 minutes I. Ghép các tranh với từ tiếng Anh của chúng II. Sắp xếp những chữ cái sau thành từ có nghĩa
  2. III. Nhìn và viết IV. Hoàn thành các từ sau 1. ca__e 2. __andy 3. go__t 4. p__g 5. scho__l