Phiếu ôn tập Toán Lớp 1 dạng trắc nghiệm

2/ Phép tính nào dưới đây có kết quả bằng 80:

A. 50 + 40                     B.  40cm + 40cm                C.  90 – 10               D. 50 – 30 

3/ Phép tính nào dưới đây có kết quả lớn hơn 60:

A. 40 + 20                     B. 40 +  30              C.  90 – 30               D. 80 – 30 

4/ Số liền sau số 36 là:

A. 37                             B. 35                       C. 47                       D. 25

doc 1 trang baoanh 03/04/2023 2700
Bạn đang xem tài liệu "Phiếu ôn tập Toán Lớp 1 dạng trắc nghiệm", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docphieu_on_tap_toan_lop_1_dang_trac_nghiem.doc

Nội dung text: Phiếu ôn tập Toán Lớp 1 dạng trắc nghiệm

  1. Phiếu ôn tập Toán lớp 1 dạng trắc nghiệm Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 1/ Số tròn chục thích hợp: > 20 A. 10 B. 31 C. 20 D. 30 2/ Phép tính nào dưới đây có kết quả bằng 80: A. 50 + 40 B. 40cm + 40cm C. 90 – 10 D. 50 – 30 3/ Phép tính nào dưới đây có kết quả lớn hơn 60: A. 40 + 20 B. 40 + 30 C. 90 – 30 D. 80 – 30 4/ Số liền sau số 36 là: A. 37 B. 35 C. 47 D. 25 5/ Số liền trước số 33 là: A. 34 B. 31 C. 44 D. 22 6/ Số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là: A. 10 B. 90 C. 100 D. 99 7/ Số bé nhất có hai chữ số khác nhau là: A. 10 B. 90 C. 12 D. 11 8/ Số bé nhất có hai chữ số giống nhau là: A. 10 B. 98 C. 19 D. 11 9/ Chị có 10 cái kẹo, em có 5 cái kẹo. Cả hai chị em có: A. 5 cái kẹo B. 60 cái kẹo C. 15 cái kẹo D. 15 10/ Cả hai chị em có 50 cái kẹo, chị có 10 cái kẹo. Vậy em có: A. 60 cái kẹo B. 40 cái kẹo C. 60 D. 40