Đề thi giữa học kì 2 môn Toán Lớp 1 (Sách Cánh diều) - Năm học 2021-2022 - Đề số 2 (Có đáp án)

Câu 1: Số bé nhất có hai chữ số là số:

A. 9 B. 10 C. 11 D. 12

Câu 2: Trong các số 52, 82, 16, 47 số lớn nhất là số:

A. 16 B. 47 C. 52 D. 82

Câu 3: Kết quả của phép tính 16 – 2 là:

A. 14 B. 13 C. 12 D. 11

Câu 4: Dấu cần điền vào chỗ chấm của 15 …. 24 là:

A. < B. > C. = D. +

Câu 5: Có 15 quả táo.

Bớt đi 4 quả áo.

Còn lại: ….quả táo?

Phép tính đúng là:

A. 15 – 4 = 11 B. 15 + 4 = 19 C. 14 + 5 = 19 D. 15 – 4 = 10
doc 4 trang baoanh 28/01/2023 9900
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi giữa học kì 2 môn Toán Lớp 1 (Sách Cánh diều) - Năm học 2021-2022 - Đề số 2 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docde_thi_giua_hoc_ki_2_mon_toan_lop_1_sach_canh_dieu_nam_hoc_2.doc

Nội dung text: Đề thi giữa học kì 2 môn Toán Lớp 1 (Sách Cánh diều) - Năm học 2021-2022 - Đề số 2 (Có đáp án)

  1. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 1 năm học 2021 – 2022 Bộ sách Cánh Diều Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 I. Phần trắc nghiệm (5 điểm): Khoanh tròn vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng: Câu 1: Số bé nhất có hai chữ số là số: A. 9 B. 10 C. 11 D. 12 Câu 2: Trong các số 52, 82, 16, 47 số lớn nhất là số: A. 16 B. 47 C. 52 D. 82 Câu 3: Kết quả của phép tính 16 – 2 là: A. 14 B. 13 C. 12 D. 11 Câu 4: Dấu cần điền vào chỗ chấm của 15 . 24 là: A. C. = D. + Câu 5: Có 15 quả táo. Bớt đi 4 quả áo. Còn lại: .quả táo? Phép tính đúng là: A. 15 – 4 = 11 B. 15 + 4 = 19 C. 14 + 5 = 19 D. 15 – 4 = 10 II. Phần tự luận (5 điểm) Bài 1 (2 điểm): a) Điền số thích hợp vào ô trống:
  2. b) Tính: 11 + 5 16 – 4 17 – 5 12 + 7 Bài 2 (2 điểm): a) Trả lời các câu hỏi dưới đây: + Số 52 gồm mấy chục và mấy đơn vị? + Số 94 gồm mấy chục và mấy đơn vị? + Số 70 gồm mấy chục và mấy đơn vị? b) Điền dấu , = thích hợp vào chỗ trống: 11 . 58 36 . 27 11 + 2 . 18 – 5 Bài 3 (1 điểm): Điền số thích hợp vào ô trống:
  3. Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 1 I. Phần trắc nghiệm Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 B D A A C II. Phần tự luận Bài 1: a) b) 11 + 5 = 16 16 – 4 = 12 17 – 5 = 12 12 + 7 = 19 Bài 2: a) + Số 52 gồm 5 chục và 2 đơn vị. + Số 94 gồm 9 chục và 4 đơn vị. + Số 70 gồm 7 chục và 0 đơn vị. b) 11 27 11 + 2 = 18 – 5 Bài 3: