Đề thi học kì 1 Lớp 1 môn Toán sách Cánh diều (Có đáp án)

Bài 1 (2 điểm): Khoanh vào số thích hợp:

Toan-lop-1-cd-1

Bài 2 (2 điểm): Tính nhẩm:

1 + 5 = …

3 + 4 = …

7 + 2 = …

6 – 3 = …

8 – 7 = …

10 – 9 = …

Bài 3 (3 điểm):

a) Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

2 … 5

3 + 4 … 5 + 1

8 … 6

4 + 4 … 10 – 2

doc 5 trang baoanh 09/02/2023 11940
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì 1 Lớp 1 môn Toán sách Cánh diều (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docde_thi_hoc_ki_1_lop_1_mon_toan_sach_canh_dieu_co_dap_an.doc

Nội dung text: Đề thi học kì 1 Lớp 1 môn Toán sách Cánh diều (Có đáp án)

  1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán Bài 1 (2 điểm): Khoanh vào số thích hợp: Bài 2 (2 điểm): Tính nhẩm: 1 + 5 = 6 – 3 = 3 + 4 = 8 – 7 = 7 + 2 = 10 – 9 = Bài 3 (3 điểm): a) Điền dấu , = thích hợp vào chỗ chấm: 2 5 8 6 3 + 4 5 + 1 4 + 4 10 – 2 b) Cho các số 4, 8, 2, 7. Hãy sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn.
  2. Bài 4 (2 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm: Hình bên có: hình tròn. hình chữ nhật. hình vuông. hình tam giác. Bài 5 (1 điểm): Dựa vào hình vẽ viết phép tính thích hợp:
  3. Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán Bài 1: Bài 2: 1 + 5 = 6 6 – 3 = 3 3 + 4 = 7 8 – 7 = 1 7 + 2 = 9 10 – 9 = 1 Bài 3: a) 2 < 5;
  4. 8 > 6; 3 + 4 > 5 + 1 (vì 3 + 4 = 7; 5 + 1 = 6 và 7 > 6) ; 4 + 4 = 10 – 2 (vì 4 + 4 = 8; 10 – 2 = 8 và 8 = 8). b) Ta có: 2 < 4 < 7 < 8. Vậy các số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: 2, 4, 7, 8. Bài 4: Hình bên có: +) 6 hình tròn +) 4 hình chữ nhật +) 4 hình vuông +) 5 hình tam giác Bài 5: •