Đề thi học kì I môn Toán Lớp 1 năm 2022 sách Cánh Diều - Đề số 6

Bài 1: (2đ) Tính nhẩm

6 + 3 =                            9 + 1 =                            3 + 2 =

10 – 7 =                          8 – 2 =                            4 – 4 = 

Bài 2: (2đ) Từ các số: 2 ; 6 ; 8 hãy lập phép tính cộng và trừ:

… – … = …                        … + … = … 

… – … = …                        … + … = …

Bài 3: (1,5đ) Cho hình vẽ sau: 

 

Pic4

Hình bên có: 

….. hình vuông                        
…..hình chữ nhật                               
….. hình tam giác

docx 2 trang baoanh 09/02/2023 1680
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì I môn Toán Lớp 1 năm 2022 sách Cánh Diều - Đề số 6", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_thi_hoc_ki_i_mon_toan_lop_1_nam_2022_sach_canh_dieu_de_so.docx

Nội dung text: Đề thi học kì I môn Toán Lớp 1 năm 2022 sách Cánh Diều - Đề số 6

  1. Đề thi học kì môn Toán lớp 1 năm 2022 sách Cánh Diều Đề số 6 Bài 1: (2đ) Tính nhẩm 6 + 3 = 9 + 1 = 3 + 2 = 10 – 7 = 8 – 2 = 4 – 4 = Bài 2: (2đ) Từ các số: 2 ; 6 ; 8 hãy lập phép tính cộng và trừ: – = + = – = + = Bài 3: (1,5đ) Cho hình vẽ sau: Hình bên có: hình vuông hình chữ nhật hình tam giác Bài 4: (3đ) > < = 6 4 4 + 3 8 – 3 6 3 + 7 1 + 4 9 – 2 0 + 5 5 10 – 4 2 Bài 5: (1,5đ) Viết phép tính thích hợp: Có: 10 cây bút màu Cho đi: 4 cây bút màu Còn lại: cây bút màu?
  2. Phép tính: