Đề thi giữa học kì 2 môn Toán Lớp 1 (Sách Cánh diều) - Năm học 2021-2022 - Đề số 3 (Có đáp án)

Câu 1: Số mà số liền trước là số 24 là:

A. 22 B. 23 C. 25 D. 26

Câu 2: 10, 20, 30, …, 50. Số cần điền vào chỗ chấm là:

A. 60 B. 40 C. 20 D. 10

Câu 3: Số 29 được đọc là:

A. Hai chín B. Hai mươi chín C. Hai trín D. Hai mươi trín

Câu 4: Kết quả của phép tính 19 – 7 là:

A. 12 B. 13 C. 14 D. 15

Câu 5: Phép tính có kết quả bằng 7 là:

A. 5 + 2  B. 7 – 1  C. 6 – 0  D. 3 + 3 
doc 5 trang baoanh 28/01/2023 11641
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi giữa học kì 2 môn Toán Lớp 1 (Sách Cánh diều) - Năm học 2021-2022 - Đề số 3 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docde_thi_giua_hoc_ki_2_mon_toan_lop_1_sach_canh_dieu_nam_hoc_2.doc

Nội dung text: Đề thi giữa học kì 2 môn Toán Lớp 1 (Sách Cánh diều) - Năm học 2021-2022 - Đề số 3 (Có đáp án)

  1. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 1 năm học 2021 – 2022 Bộ sách Cánh Diều Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 I. Phần trắc nghiệm (5 điểm): Khoanh tròn vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng: Câu 1: Số mà số liền trước là số 24 là: A. 22 B. 23 C. 25 D. 26 Câu 2: 10, 20, 30, , 50. Số cần điền vào chỗ chấm là: A. 60 B. 40 C. 20 D. 10 Câu 3: Số 29 được đọc là: A. Hai chín B. Hai mươi chín C. Hai trín D. Hai mươi trín Câu 4: Kết quả của phép tính 19 – 7 là: A. 12 B. 13 C. 14 D. 15 Câu 5: Phép tính có kết quả bằng 7 là: A. 5 + 2 B. 7 – 1 C. 6 – 0 D. 3 + 3 II. Phần tự luận (5 điểm) Bài 1 (2 điểm): Hoàn thiện bảng dưới đây:
  2. Bài 2 (2 điểm): a) Tính: 15 – 3 7 + 2 11 + 6 19 – 3 b) Điền dấu , = thích hợp vào chỗ trống: Bài 3 (1 điểm): Khoanh tròn vào chiếc xe tới được vạch đích:
  3. Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 1 I. Phần trắc nghiệm Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 C B B A A II. Phần tự luận Bài 1: Bài 2: a) 15 – 3 = 12 7 + 2 = 9 11 + 6 = 17 19 – 3 = 16 b)
  4. Bài 3: