Đề thi học kì I môn Toán Lớp 1 năm 2022 sách Cánh Diều - Đề số 5

Bài 1: (2đ) Số

Bài 2: (1đ) Điền số còn thiếu vào ô trống:

0     3    

 

10   8      

 

 

 

9 – 5 = 4                                               4 – 5 = 9 

docx 1 trang baoanh 09/02/2023 12900
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì I môn Toán Lớp 1 năm 2022 sách Cánh Diều - Đề số 5", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_thi_hoc_ki_i_mon_toan_lop_1_nam_2022_sach_canh_dieu_de_so.docx

Nội dung text: Đề thi học kì I môn Toán Lớp 1 năm 2022 sách Cánh Diều - Đề số 5

  1. Đề thi học kì môn Toán lớp 1 năm 2022 sách Cánh Diều Đề số 5 Bài 1: (2đ) Số Bài 2: (1đ) Điền số còn thiếu vào ô trống: 0 3 10 8 Bài 3: (2đ) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 7 – 3 = 8 10 – 2 = 8 9 – 5 = 4 4 – 5 = 9 Bài 4: (2đ) Viết phép tính thích hợp: + Bài 5: (3đ) Tính: 1 + 6 = 9 – 4 + 5 = 10 – 3 = 3 + 3 + 2 = 3 + 7 = 7 – 5 + 2 =