Đề kiểm tra cuối học kì I môn Toán Lớp 1 sách Kết nối tri thức - Năm học 2022-2023 (Có đáp án)

Bài 2 (2 điểm): Tính nhẩm:

3 + 2 = … 1 + 7 = …. 6 + 3 = …. 9 + 0 = ….
8 – 3 = …. 7 – 5 = …. 10 – 6 = …. 3 – 1 = ….

 

Bài 3: (1 điểm) Tính

 

  1. 8 - 4 + 3 = ...                                                        b.        10 - 6 - 2 = ...
 

 

Bài 4: (1 điểm) Điền dấu < , >, =

 

  1.  4 .... 6 - 4
                                           b.      7 + 0 ... 5 - 0
doc 4 trang baoanh 09/02/2023 11800
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra cuối học kì I môn Toán Lớp 1 sách Kết nối tri thức - Năm học 2022-2023 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_cuoi_hoc_ki_i_mon_toan_lop_1_sach_ket_noi_tri_th.doc

Nội dung text: Đề kiểm tra cuối học kì I môn Toán Lớp 1 sách Kết nối tri thức - Năm học 2022-2023 (Có đáp án)

  1. Họ và tên KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1 Lớp : MÔN TOÁN LỚP 1 (NĂM HỌC 2022 -2023) (Thời gian làm bài 35 phút ) ĐIỂM NHẬN XÉT Bài 1 (1 điểm): Điền số thích hợp vào ô trống: Bài 2 (2 điểm): Tính nhẩm: 3 + 2 = 1 + 7 = . 6 + 3 = . 9 + 0 = . 8 – 3 = . 7 – 5 = . 10 – 6 = . 3 – 1 = . Bài 3: (1 điểm) Tính a. 8 - 4 + 3 = b. 10 - 6 - 2 = Bài 4: (1 điểm) Điền dấu , = b. 7 + 0 5 - 0 a. 4 6 - 4
  2. Bài 5 (2 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm: Hình bên có: .hình tam giác .hình tròn .hình vuông Bài 6 Viết phép tính thích hợp + = Bài 7 (1 điểm): Nối các số từ 1 tới 10 để hoàn thiện bức tranh:
  3. Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 sách Kết nối Bài 1: (1,5 điểm) Bài 2: (2 điểm) 3 + 2 = 5 1 + 7 = 8 6 + 3 = 9 9 + 0 = 9 8 – 3 = 5 7 – 5 = 2 10 – 6 = 4 3 – 1 = 2 Bài 3: (1 điểm) Tính a. 8 - 4 + 3 = .7 b. 10 - 6 - 2 = 2 Bài 4: (1 điểm) Điền dấu , = b. 5 + 0 6 - 4 Bài 5: (2 điểm) Hình bên có: 5 hình tam giác; 10 hình tròn; 8 hình vuông Bài 6: (1,5 điểm)
  4. Bài 7 ( 1 điểm) . 8 + 2 = 10