Đề thi cuối học kì I môn Toán Lớp 1 - Sách Chân trời sáng tạo - Đề số 4 - Năm học 2022-2023

Bài 2 (2 điểm): 

a) Sắp xếp các số 4, 1, 7, 2 theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Sắp xếp các số 3, 6, 2, 5 theo thứ tự từ lớn đến bé.

Bài 3 (2 điểm): Tính nhẩm:

1 + 0 = …. 3 + 6 = ….. 8 + 1 = ….
9 – 2 = …. 7 – 3 = ….. 5 – 1 = …..
doc 4 trang baoanh 03/04/2023 5220
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi cuối học kì I môn Toán Lớp 1 - Sách Chân trời sáng tạo - Đề số 4 - Năm học 2022-2023", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docde_thi_cuoi_hoc_ki_i_mon_toan_lop_1_sach_chan_troi_sang_tao.doc

Nội dung text: Đề thi cuối học kì I môn Toán Lớp 1 - Sách Chân trời sáng tạo - Đề số 4 - Năm học 2022-2023

  1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời năm học 2022 - 2023 Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 – Đề số 3 Bài 1 (2 điểm): Khoanh vào số thích hợp: Bài 2 (2 điểm): a) Sắp xếp các số 4, 1, 7, 2 theo thứ tự từ bé đến lớn. b) Sắp xếp các số 3, 6, 2, 5 theo thứ tự từ lớn đến bé. Bài 3 (2 điểm): Tính nhẩm: 1 + 0 = . 3 + 6 = 8 + 1 = . 9 – 2 = . 7 – 3 = 5 – 1 = Bài 4 (2 điểm): Điền dấu , = thích hợp vào chỗ chấm:
  2. 6 . 3 2 . 4 7 7 3 – 1 . 2 6 – 0 4 + 1 1 + 2 . 9 - 8 Bài 5 (2 điểm): Làm theo mẫu: Mẫu: Số Phép tính 4, 2, 6 2 + 4 = 6 6 – 4 = 2 a) Số: 7, 3, 4. b) Số: 1, 2, 3. c) Số: 2, 9, 7.
  3. Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 Bài 1: Bài 2: a) Sắp xếp: 1, 2, 4, 7 b) Sắp xếp: 6, 5, 3, 2 Bài 3: 1 + 0 = 1 3 + 6 = 9 8 + 1 = 9 9 – 2 = 7 7 – 3 = 4 5 – 1 = 4 Bài 4: 6 > 3 2 4 + 1 1 + 2 > 9 - 8
  4. Bài 5: Số Phép tính 7, 3, 4 3 + 4 = 7 7 – 3 = 4 1, 2, 3 1 + 2 = 3 3 – 1 = 2 2, 9, 7 2 + 7 = 9 9 – 2 = 7