Đề thi giữa học kì 2 môn Toán Lớp 1 (Sách Chân trời sáng tạo) - Năm học 2021-2022 - Đề số 4 (Có đáp án)

Câu 1: Số liền sau của số 52 là:

A. 53 B. 51 C. 54 D. 50

Câu 2: Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là:

A. 98 B. 99 C. 97 D. 96

Câu 3: Số ở giữa số 53 và 55 là số:

A. 51 B. 55 C. 53 D. 54

Câu 4: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm …. – 13 = 25 là:

A. 40 B. 39 C. 38 D. 37

Câu 5: Trong các số 38, 19, 72, 5; số lớn nhất là số

A. 5 B. 38 C. 19 D. 72
doc 3 trang baoanh 28/01/2023 10980
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi giữa học kì 2 môn Toán Lớp 1 (Sách Chân trời sáng tạo) - Năm học 2021-2022 - Đề số 4 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docde_thi_giua_hoc_ki_2_mon_toan_lop_1_sach_chan_troi_sang_tao.doc

Nội dung text: Đề thi giữa học kì 2 môn Toán Lớp 1 (Sách Chân trời sáng tạo) - Năm học 2021-2022 - Đề số 4 (Có đáp án)

  1. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 1 năm học 2021 – 2022 Bộ sách Chân trời sáng tạo Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 1 I. Phần trắc nghiệm (5 điểm): Khoanh tròn vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng: Câu 1: Số liền sau của số 52 là: A. 53 B. 51 C. 54 D. 50 Câu 2: Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là: A. 98 B. 99 C. 97 D. 96 Câu 3: Số ở giữa số 53 và 55 là số: A. 51 B. 55 C. 53 D. 54 Câu 4: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm . – 13 = 25 là: A. 40 B. 39 C. 38 D. 37 Câu 5: Trong các số 38, 19, 72, 5; số lớn nhất là số A. 5 B. 38 C. 19 D. 72 II. Phần tự luận (5 điểm) Bài 1 (1 điểm): Điền số thích hợp vào ô trống: 15 17 20 23 24 Bài 2 (2 điểm): Tính nhẩm 11 + 3 = 18 – 6 = 15 + 22 = 48 – 37 = 13 + 14 – 16 = 45 – 11 + 23 = Bài 3 (2 điểm):
  2. a) Điền dấu , = thích hợp vào chỗ chấm: 11 . 43 25 + 11 . 46 – 12 10 + 40 80 – 30 b) Sắp xếp các số 35, 91, 6, 10 theo thứ tự từ lớn đến bé.
  3. Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 1 I. Phần trắc nghiệm Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 A A D C D II. Phần tự luận Bài 1: 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Bài 2: 11 + 3 = 14 18 – 6 = 12 15 + 22 = 37 48 – 37 = 11 13 + 14 – 16 = 11 45 – 11 + 23 = 57 Bài 3: a) 11 46 – 12 10 + 40 = 80 – 30 b) Sắp xếp: 91, 35, 10, 6.