Đề ôn tập học kì 2 Toán Lớp 1 - Đề số 12.1

Phần 1: Khoanh tròn vào câu trả lời đúng  nhất .(3 đ)

Một tuần lễ em nghỉ học mấy ngày ?

a. 4 ngày           b.3 ngày                 c. 2 ngày                 d.1 ngày

75 gồm:

70  chục và 5 đơn vị                     c. 7 và 5 

5 chục và 7 đơn vị                        d. 7 chục và 5 đơn vị

25 đọc là :

hai mươi năm                                          c. hai mươi lăm                

hai năm                                         d. hai lăm

docx 3 trang baoanh 04/07/2023 1120
Bạn đang xem tài liệu "Đề ôn tập học kì 2 Toán Lớp 1 - Đề số 12.1", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_on_tap_hoc_ki_2_toan_lop_1_de_so_12_1.docx

Nội dung text: Đề ôn tập học kì 2 Toán Lớp 1 - Đề số 12.1

  1. ĐỀ SỐ 12.1 Phần 1: Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất .(3 đ) 1) Một tuần lễ em nghỉ học mấy ngày ? a. 4 ngày b.3 ngày c. 2 ngày d.1 ngày 2) 75 gồm: a. 70 chục và 5 đơn vị c. 7 và 5 b. 5 chục và 7 đơn vị d. 7 chục và 5 đơn vị 3) 25 đọc là : a. hai mươi năm c. hai mươi lăm b. hai năm d. hai lăm 4) Hình bên gồm : a. 4 hình tam giác b. 5 hình tam giác c. 6 hình tam giác d. 7 hình tam giác e. 10 tam giác 5) Nối đồng hồ với số giờ đúng:
  2. 8 giờ 3 giờ 5 giờ 11 giờ Phần 2: (7 đ) 1) Tính (1 đ) _ _ + 46 87+ 7 69 43 35 32 5 2) Viết số thích hợp vào ô trống (1 đ): +21 - 22 63 56 84 - + 15 12 3) Điền dấu , = vào chỗ chấm (2 đ) : a. 47cm – 21cm 18cm c. 35cm + 50cm .50cm + 35cm b. 41cm + 8cm 42cm d. 17cm + 41cm .40cm + 17cm 4) Viết số (1 đ) Số liền trước Số đã biết Số liền sau 90
  3. 59 99 51 5) Lớp 1A có 34 bạn trong đó có 10 bạn nam. Hỏi có bao nhiêu bạn nữ ? (2 đ) Bài giải .