Bài kiểm tra định kì học kì I môn Toán Lớp 1 - Năm học 2021-2022 - Trường Tiểu học Gia Thượng - Đề 6

Bài 1. (1 điểm) Số?

1 2 5

10 7 6

Bài 2. (1 điểm) Tính?

9 – 4 = ..... 8 – 7 + 6 = ......

Bài 3. (0,5 điểm) +; - ? 9 6 2 = 1

A. 9 – 6 – 2 = 1 B. 9 – 6 + 2 = 1
C. 9 + 6 + 2 = 1 D. 9 + 6 - 2 = 1

Bài 4. (0,5 điểm) Số?


A. 3 B. 2 C. 1 D. 0

Bài 5. (2 điểm) Viết các số: 8; 4; 0; 1; 9

- Theo thứ tự từ bé đến lớn: ……………………………………...……………………………..

- Theo thứ tự từ lớn đến bé: ……………………………………...……………………………..

- Trong các số trên, số bé nhất là: .............. Số bé nhất là: ..............

doc 2 trang Hoàng Nam 29/05/2024 80
Bạn đang xem tài liệu "Bài kiểm tra định kì học kì I môn Toán Lớp 1 - Năm học 2021-2022 - Trường Tiểu học Gia Thượng - Đề 6", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docbai_kiem_tra_dinh_ki_hoc_ki_i_mon_toan_lop_1_nam_hoc_2021_20.doc

Nội dung text: Bài kiểm tra định kì học kì I môn Toán Lớp 1 - Năm học 2021-2022 - Trường Tiểu học Gia Thượng - Đề 6

  1. PHÒNG GD & ĐT QUẬN LONG BIÊN Thứ tháng năm 202 TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA THƯỢNG BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ I Năm học 2021 - 2022 Họ và tên HS: . Môn Toán - Lớp 1 Lớp : 1A Điểm Nhận xét của giáo viên Bài 1. (1 điểm) Số? 1 2 5 10 7 6 Bài 2. (1 điểm) Tính? 9 – 4 = 8 – 7 + 6 = 0 + 3 = 2 + 7 – 5 = Bài 3. (0,5 điểm) +; - ? 9 6 2 = 1 A. 9 – 6 – 2 = 1 B. 9 – 6 + 2 = 1 C. 9 + 6 + 2 = 1 D. 9 + 6 - 2 = 1 Bài 4. (0,5 điểm) Số? 7 + = 8 - 1 A. 3 B. 2 C. 1 D. 0 Bài 5. (2 điểm) Viết các số: 8; 4; 0; 1; 9 - Theo thứ tự từ bé đến lớn: - Theo thứ tự từ lớn đến bé: - Trong các số trên, số bé nhất là: Số bé nhất là: Bài 6.(2 điểm) Tính: 10 – 8 + 4 = 4 + 6 – 0 = 2 + 3 + 1 = 9 – 6 – 2 =
  2. Bài 7. (2 điểm) Quan sát tranh, viết các phép tính thích hợp vào ô trống: Bài 8. (1 điểm) Hình vẽ bên có: - hình tam giác - hình vuông