Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán Lớp 1 (Kết nối tri thức và cuộc sống) - Năm học 2023-2024 - Trường Tiểu học Minh Tân - Đề 4 (Có đáp án)

Bài 1 (2 điểm): Khoanh vào số thích hợp:

Bài 2 (2 điểm): Tính nhẩm:

3 + 6 = …. 5 – 2 = …. 4 + 2 = …. 8 – 7 = ….
2 + 8 = …. 10 – 6 = …. 2 + 2 = …. 3 – 1 = ….

Bài 3 (3 điểm):

a) Cho các số 5, 1, 6. Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

doc 3 trang Hoàng Nam 14/06/2024 180
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán Lớp 1 (Kết nối tri thức và cuộc sống) - Năm học 2023-2024 - Trường Tiểu học Minh Tân - Đề 4 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_cuoi_hoc_ki_1_mon_toan_lop_1_ket_noi_tri_thuc_va.doc

Nội dung text: Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán Lớp 1 (Kết nối tri thức và cuộc sống) - Năm học 2023-2024 - Trường Tiểu học Minh Tân - Đề 4 (Có đáp án)

  1. PHÒNG GD&ĐT HUYỆN YÊN LẠC TRƯỜNG TH MINH TÂN KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 1 (NĂM HỌC 2023 -2024) (Thời gian làm bài 35 phút ) Họ và tên Lớp : ĐIỂM NHẬN XÉT Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 Bài 1 (2 điểm): Khoanh vào số thích hợp: Bài 2 (2 điểm): Tính nhẩm: 3 + 6 = . 5 – 2 = . 4 + 2 = . 8 – 7 = . 2 + 8 = . 10 – 6 = . 2 + 2 = . 3 – 1 = . Bài 3 (3 điểm): a) Cho các số 5, 1, 6. Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn. b) Điền dấu , = thích hợp vào chỗ chấm:
  2. 2 + 2 . 5 9 – 3 . 4 1 + 3 . 2 + 2 8 – 6 . 5 – 3 Bài 4 (2 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm: Trên hình vẽ có: hình chữ nhật hình vuông hình tròn hình tam giác Bài 5 (1 điểm): Dựa vào hình vẽ, viết phép tính thích hợp:
  3. Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 Bài 1: Bài 2: 3 + 6 = 9 5 – 2 = 3 4 + 2 = 6 8 – 7 = 1 2 + 8 = 10 10 – 6 = 4 2 + 2 = 4 3 – 1 = 2 Bài 3: a) Sắp xếp: 1, 5, 6. b) 2 + 2 4 1 + 3 = 2 + 2 8 – 6 = 5 – 3 Bài 4: Trên hình vẽ có: 4 hình chữ nhật; 7 hình vuông; 7 hình tròn; 4 hình tam giác. Bài 5: Phép tính thích hợp: 3 + 3 = 6