Đề thi giữa học kì 2 môn Toán Lớp 1 (Sách Chân trời sáng tạo) - Năm học 2021-2022 - Đề số 5 (Có đáp án)

Câu 1: Số bé nhất có hai chữ số giống nhau là: 

A. 13 B. 12 C. 11 D. 10

Câu 2: Số tròn chục nằm giữa hai số 24 và 39 là:

A. 60 B. 50 C. 40 D. 30

Câu 3: Dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm 49 …. 22 + 25 là:

A. < B. > C. =  

Câu 4: Trong các số 42, 10, 29, 05, số tròn chục là số:

A. 10 B. 42 C. 29 D. 05

Câu 5: Số gồm 2 chục và 5 đơn vị được viết là:

A. 50 B. 20 C. 52 D. 25
doc 3 trang baoanh 28/01/2023 4860
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi giữa học kì 2 môn Toán Lớp 1 (Sách Chân trời sáng tạo) - Năm học 2021-2022 - Đề số 5 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docde_thi_giua_hoc_ki_2_mon_toan_lop_1_sach_chan_troi_sang_tao.doc

Nội dung text: Đề thi giữa học kì 2 môn Toán Lớp 1 (Sách Chân trời sáng tạo) - Năm học 2021-2022 - Đề số 5 (Có đáp án)

  1. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 1 năm học 2021 – 2022 Bộ sách Chân trời sáng tạo Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 1 I. Phần trắc nghiệm (5 điểm): Khoanh tròn vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng: Câu 1: Số bé nhất có hai chữ số giống nhau là: A. 13 B. 12 C. 11 D. 10 Câu 2: Số tròn chục nằm giữa hai số 24 và 39 là: A. 60 B. 50 C. 40 D. 30 Câu 3: Dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm 49 . 22 + 25 là: A. C. = Câu 4: Trong các số 42, 10, 29, 05, số tròn chục là số: A. 10 B. 42 C. 29 D. 05 Câu 5: Số gồm 2 chục và 5 đơn vị được viết là: A. 50 B. 20 C. 52 D. 25 II. Phần tự luận (5 điểm) Bài 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính 22 + 4 39 – 5 41 + 27 86 – 45 Bài 2 (2 điểm): Điền dấu , = thích hợp vào chỗ chấm: 21 . 62 48 . 15 23 . 23 11 + 3 . 10 + 4 35 – 21 37 – 12 50 + 20 . 90 – 40 Bài 3 (1 điểm): Nối các số từ bé đến lớn và tô màu hình vẽ dưới đây:
  2. Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 1 I. Phần trắc nghiệm Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 C D B A D II. Phần tự luận Bài 1: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính: 22 + 4 = 26 39 – 5 = 34 41 + 27 = 68 86 – 45 = 41 Bài 2: 21 15 23 = 23 11 + 3 = 10 + 4 35 – 21 90 – 40 Bài 3: Học sinh nối các số từ 1 tới 30 để hoàn thiện bức tranh hình chú chó và tô màu bức tranh.