Đề ôn tập học kì 2 Toán Lớp 1 - Đề số 15

Câu 2: Tính

22 cm + 32 cm = ...........

40 cm + 50 cm = ...........

80 cm - 50 cm = ................

62 cm - 12 cm = ...............

 

Câu 3: Đặt tính rồi tính:

35 + 23

................................

................................

................................

89 - 41

.................................

.................................

.................................

37 + 21

.................................

.................................

.................................

82 + 6

.................................

.................................

.................................

docx 2 trang baoanh 04/07/2023 1340
Bạn đang xem tài liệu "Đề ôn tập học kì 2 Toán Lớp 1 - Đề số 15", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_on_tap_hoc_ki_2_toan_lop_1_de_so_15.docx

Nội dung text: Đề ôn tập học kì 2 Toán Lớp 1 - Đề số 15

  1. ĐỀ SỐ 15 Câu 1: Viết số thích hợp vào ô trống a, 40 43 48 b, 60 64 67 Câu 2: Tính 22 cm + 32 cm = 80 cm - 50 cm = 40 cm + 50 cm = 62 cm - 12 cm = Câu 3: Đặt tính rồi tính: 35 + 23 89 - 41 37 + 21 82 + 6 Câu 4: Có 8 con chim đậu trên cây, sau đó bay đi 2 con chim. Hỏi trên cây còn lại bao nhiêu con chim? Câu 5: Viết tên mỗi hình vào chỗ chấm:
  2. Hình Hình Hình