Kiểm tra định kì giữa học kì 1 Toán Lớp 1 - Đề 25

Khoanh tròn chữ (A, B hoặc C) trước câu trả lời có kết quả đúng.

1. Trong các số:   9,  6,  4 . Số nào là số lớn nhất ?

          A.  9                            B.  6                             C.  4

2. Trong các số:  10,  0,  6 .  Số nào là số bé nhất ?

          A.  10                          B.  0                             C.  6

3. Số cần điền vào chỗ chấm của phép tính:  3 + 2 = ......    là :

          A.  3                            B.  4                             C.  5

4. Số cần điền vào chỗ chấm của phép tính:  1 + ....... = 4  là :

          A.  2                            B.  3                             C.  4

5. Dấu cần điền vào chỗ chấm của phép tính:  2 + 1 ...... 5 là :

          A.  >                            B.  <                            C.  =

docx 2 trang baoanh 19/04/2023 2200
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra định kì giữa học kì 1 Toán Lớp 1 - Đề 25", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxkiem_tra_dinh_ki_giua_hoc_ki_1_toan_lop_1_de_25.docx

Nội dung text: Kiểm tra định kì giữa học kì 1 Toán Lớp 1 - Đề 25

  1. ĐỀ 25 KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I Môn: Toán – Lớp 1 Thời gian : 40 phút PHẦN I: Trắc nghiệm Khoanh tròn chữ (A, B hoặc C) trước câu trả lời có kết quả đúng. 1. Trong các số: 9, 6, 4 . Số nào là số lớn nhất ? A. 9 B. 6 C. 4 2. Trong các số: 10, 0, 6 . Số nào là số bé nhất ? A. 10 B. 0 C. 6 3. Số cần điền vào chỗ chấm của phép tính: 3 + 2 = là : A. 3 B. 4 C. 5 4. Số cần điền vào chỗ chấm của phép tính: 1 + = 4 là : A. 2 B. 3 C. 4 5. Dấu cần điền vào chỗ chấm của phép tính: 2 + 1 5 là : A. > B. < ? 10 7 2 + 3 5 = 3.Số?: + 2 = 3 5 = + 2 4. Viết phép tính thích hợp: 5. Hình bên có: Có hình vuông.
  2. Có hình tam giác.