Đề thi học kì 1 Toán Lớp 1 - Đề 15 (Có đáp án)

Bài 4. (1 điểm) Tính

4 + 4 – 3 = …………………. 9 – 5 + 2 = ……………………..
Bài 5. (1 điểm) Viết các số 4, 6, 8, 7, 3 theo thứ tự từ lớn đến bé 
Bài 6. (1 điểm) Viết phép tính thích hợp
Có 9 quả bóng
Bớt 3 quả bóng Còn…..quả bóng
 

docx 2 trang baoanh 10/07/2023 640
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì 1 Toán Lớp 1 - Đề 15 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_thi_hoc_ki_1_toan_lop_1_de_15_co_dap_an.docx

Nội dung text: Đề thi học kì 1 Toán Lớp 1 - Đề 15 (Có đáp án)

  1. ĐỀ 15 Bài 1. (1,5 điểm) Đúng ghi đ, sai ghi s vào ô trống 8 + 0 = 8 4 – 0 > 3 7 + 1 > 9 10 – 0 = 10 3 + 3 < 6 0 + 6 < 1 + 0 + 5 Bài 2. (1 điểm) Số? 6 - 4 + 3 + 0 + 1 9 Bài 3. (1 điểm) Tính 7 9 10 6 + + 2 1 8 0 Bài 4. (1 điểm) Tính 4 + 4 – 3 = . 9 – 5 + 2 = Bài 5. (1 điểm) Viết các số 4, 6, 8, 7, 3 theo thứ tự từ lớn đến bé Bài 6. (1 điểm) Viết phép tính thích hợp Có 9 quả bóng Bớt 3 quả bóng Còn quả bóng Bài 7. (1 điểm) Hính vẽ sau có mấy đoạn thẳng? Khoanh vào trước câu trả lời đúng. 3 đoạn thẳng 4 đoạn thẳng 5 đoạn thẳng
  2. Bài 8. (1 điểm) Mẹ chia kẹo cho hai anh em. Em được 2 cái kẹo, anh được ít hơn em. Hỏi anh được mấy cái kẹo? Trả lời: Anh được mẹ chia cho .cái kẹo. Bài 9. (1,5 điểm) Ghi số thích hợp vào ô trống - + = 0 + - = 9 ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 15 1) 8+0=8 Đ 4 – 0 >3 . Đ 7+1 > 9 S 10 – 0 = 10 Đ 3+3 < 6 S 0+6 < 1+0+5. S 2) 6 – 4 =2+3=5 8 + 0 = 8+1=9 3) 7+2=9 9+1=10 10 – 8 =2 6 – 0=6 4) 4+4 – 3 =5 9 – 5 +2 = 6 5) 8; 7 ; 6; 4; 3 6) 9 – 3 = 6 7) 5 đoạn thẳng 8) 1 cái kẹo 9) 5 – 5 +0=0 6+3 – 0 = 9