Đề thi học kì 1 Tiếng Anh Lớp 1 theo thông tư 22 (Sách Cánh diều) - Đề số 6 - Năm học 2022-2023

III. Ghép hai vế câu để tạo thành câu hoàn chỉnh

1. Hi! How are you? 1 - ____ a. the board, please.
2. Look at 2 - ____ b. Fine, Thank you.
3. I go to 3 - ____ c. is in the garden.
4. Sit    4 - ____ d. are in the garden.
5. The hen 5 - ____ e. down, please.
6. The goat and the pig 6 - ____ f. school every day.

 

 

docx 2 trang baoanh 13/04/2023 5000
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì 1 Tiếng Anh Lớp 1 theo thông tư 22 (Sách Cánh diều) - Đề số 6 - Năm học 2022-2023", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_thi_hoc_ki_1_tieng_anh_lop_1_theo_thong_tu_22_sach_canh_d.docx

Nội dung text: Đề thi học kì 1 Tiếng Anh Lớp 1 theo thông tư 22 (Sách Cánh diều) - Đề số 6 - Năm học 2022-2023

  1. Phòng Giáo dục và Đào tạo Đề thi Học kì 1 Thông tư 22 - Cánh diều Năm học 2022 - 2023 Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 1 Thời gian làm bài: 30 phút (không kể thời gian phát đề) (Đề số 6) I. Đọc và nối II. Nhìn tranh và hoàn thành câu
  2. III. Ghép hai vế câu để tạo thành câu hoàn chỉnh 1. Hi! How are you? 1 - ___ a. the board, please. 2. Look at 2 - ___ b. Fine, Thank you. 3. I go to 3 - ___ c. is in the garden. 4. Sit 4 - ___ d. are in the garden. 5. The hen 5 - ___ e. down, please. 6. The goat and the pig 6 - ___ f. school every day.