Đề thi học kì 1 môn Toán Lớp 1 Sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Năm học 2021-2022 - Trường Tiểu học Ba Nam (Có đáp án)

I/ TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:
Câu 1: Các số bé hơn 8: (1 điểm) - M1
A. 4, 9, 6
B. 0, 4, 7
C. 8, 6, 7
Câu 2: Kết quả phép tính: 9 – 3 = ? (1 điểm) – M2
A. 2
B. 4
C. 6
Câu 3: Sắp xếp các số 3, 7, 2, 10 theo thứ tự từ bé đến lớn (1 điểm) – M2
A. 2, 3, 7, 10
B. 7, 10, 2, 3
C. 10, 7, 3, 2
Câu 4: Số cần điền vào phép tính 8 + 0 = 0 + …. là: (1 điểm) – M3
A. 7
B. 8
C. 9
Câu 5: Hình nào là khối lập phương? (1 điểm) – M2
pdf 6 trang Hoàng Nam 06/02/2024 920
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì 1 môn Toán Lớp 1 Sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Năm học 2021-2022 - Trường Tiểu học Ba Nam (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_thi_hoc_ki_1_mon_toan_lop_1_sach_ket_noi_tri_thuc_voi_cuo.pdf

Nội dung text: Đề thi học kì 1 môn Toán Lớp 1 Sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Năm học 2021-2022 - Trường Tiểu học Ba Nam (Có đáp án)

  1. TRƯỜNG TH BA NAM ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN: TOÁN 1 KNTT NĂM HỌC : 2021 – 2022 ĐỀ SỐ 1 I/ TRẮC NGHIỆM (5 điểm) Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: Câu 1: Các số bé hơn 8: (1 điểm) - M1 A. 4, 9, 6 B. 0, 4, 7 C. 8, 6, 7 Câu 2: Kết quả phép tính: 9 – 3 = ? (1 điểm) – M2 A. 2 B. 4 C. 6 Câu 3: Sắp xếp các số 3, 7, 2, 10 theo thứ tự từ bé đến lớn (1 điểm) – M2 A. 2, 3, 7, 10 B. 7, 10, 2, 3 C. 10, 7, 3, 2 Câu 4: Số cần điền vào phép tính 8 + 0 = 0 + . là: (1 điểm) – M3 A. 7 B. 8 C. 9 Câu 5: Hình nào là khối lập phương? (1 điểm) – M2 II. TỰ LUẬN (5 điểm) Câu 6: Khoanh vào số thích hợp? (1 điểm) - M1
  2. Câu 7: Số (theo mẫu) (1 điểm) - M1 Câu 8: Tính (1 điểm) – M2 8 + 1 = 10 + 0 - 5 = Câu 9: Viết phép tính thích hợp vào ô trống: (1 điểm) – M3 Câu 10: Số? (1 điểm) – M3 Có khối lập phương?
  3. ĐÁP ÁN I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm) Câu hỏi 1 2 3 4 5 Đáp án B C A B C Điểm 1 1 1 1 1 II/ TỰ LUẬN (5 điểm) Câu 6: Khoanh vào số thích hợp? (1 điểm) Câu 7: (1 điểm): Điền đúng mỗi số ghi 0,25 điểm Câu 8: (1 điểm) Tính đúng kết quả mỗi phép tính ghi 0,5 điểm 8 + 1 = 9 10 + 0 - 5 = 5 Câu 9: Viết phép tính thích hợp vào ô trống: (1 điểm) Viết đúng phép tính thích hợp 4 + 3 = 7 ( 3 + 4 =7) Viết đúng phép tính, tính sai kết quả ( 0,5 điểm) Câu 10: Số? (1 điểm) Có 8 khối lập phương
  4. ĐỀ SỐ 2 Bài 1 (2 điểm): Điền số thích hợp vào ô trống: Bài 2 (2 điểm): Tính nhẩm: 3 + 2 = 1 + 7 = . 6 + 3 = . 9 + 0 = . 8 – 3 = . 7 – 5 = . 10 – 6 = . 3 – 1 = . Bài 3 (2 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm: Hình bên có: .hình tam giác .hình tròn .hình vuông Bài 4 (2 điểm): Viết dấu +, - vào chỗ chấm để có các phép tính đúng: 1 .1 = 2 5 .3 = 2 2 .4 = 6 7 .4 = 3 2 .7 = 9 8 .4 = 4 Bài 5 (2 điểm): Nối các số từ 1 tới 10 sau đó tô màu để hoàn thiện bức tranh:
  5. ĐÁP ÁN Bài 1: Bài 2: 3 + 2 = 5 1 + 7 = 8 6 + 3 = 9 9 + 0 = 9 8 – 3 = 5 7 – 5 = 2 10 – 6 = 4 3 – 1 = 2 Bài 3: Hình bên có: 5 hình tam giác; 10 hình tròn; 8 hình vuông Bài 4: 1 + 1 = 2 5 - 3 = 2 2 + 4 = 6
  6. 7 - 4 = 3 2 + 7 = 9 8 - 4 = 4 Bài 5: