Bài kiểm tra định kì học kì I môn Toán Lớp 1 - Năm học 2021-2022 - Trường Tiểu học Gia Thượng - Đề 5

Bài 1: Em hãy khoanh tròn hoặc tích vào chữ đặt trước kết quả đúng: (3 điểm)

a. Số lớn nhất có một chữ số là số ?

A. 1 B. 0 C. 9 D. 11

b. Phép tính nào có kết quả bằng phép tính: 4 + 4 ?

A. 6 + 2 B. 3 + 4 C. 0 + 6 D. 1 + 6

c. Kết quả của phép tính : 10 – 2 + 2 = ?

A. 2 B. 8 C. 10 D. 12

d. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm : 8 - 5 … 3 + 3 là:

A. > B. < C. = D. -

e. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: …. - 0 = 9

A. 0 B. 10 C. 1 D. 9

docx 3 trang Hoàng Nam 29/05/2024 100
Bạn đang xem tài liệu "Bài kiểm tra định kì học kì I môn Toán Lớp 1 - Năm học 2021-2022 - Trường Tiểu học Gia Thượng - Đề 5", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxbai_kiem_tra_dinh_ki_hoc_ki_i_mon_toan_lop_1_nam_hoc_2021_20.docx

Nội dung text: Bài kiểm tra định kì học kì I môn Toán Lớp 1 - Năm học 2021-2022 - Trường Tiểu học Gia Thượng - Đề 5

  1. PHÒNG GD & ĐT QUẬN LONG BIÊN Thứ tháng năm 202 TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA THƯỢNG BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ I Năm học 2021 - 2022 Họ và tên HS: . Môn Toán - Lớp 1 Lớp : 1A Điểm Nhận xét của giáo viên Bài 1: Em hãy khoanh tròn hoặc tích vào chữ đặt trước kết quả đúng: (3 điểm) a. Số lớn nhất có một chữ số là số ? A. 1 B. 0 C. 9 D. 11 b. Phép tính nào có kết quả bằng phép tính: 4 + 4 ? A. 6 + 2 B. 3 + 4 C. 0 + 6 D. 1 + 6 c. Kết quả của phép tính : 10 – 2 + 2 = ? A. 2 B. 8 C. 10 D. 12 d. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm : 8 - 5 3 + 3 là: A. > B. < C. = D. - e. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: . - 0 = 9 A. 0 B. 10 C. 1 D. 9 g. Phép tính thích hợp với hình vẽ bên: A. 4 + 2 = 6 B. 2 + 4 = 6 C. 6 - 2 = 4 D. 4 – 2 = 2 Bài 2: Tính nhẩm (1 điểm) 3 + 6 = 10 – 5 + 2 = 4 + 1 = 1 + 2 + 3 = Bài 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm (1 điểm) 4 + = 5 - 2 = 5 9 - . . = 9 1 + 2 = 2 +
  2. Bài 4 : ( 2 điểm) Cho các số: 10, 1, 0, 5, 8 a. Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn: . b. Sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé: c. Số bé nhất là: d. Số lớn nhất là : Bài 5: Viết phép tính thích hợp: (1 điểm) Bài 6: Hình bên có : (1 điểm) khối hộp chữ nhật khối lập phương Bài 7 : Điền số thích hợp vào chỗ chấm : ( 1 điểm) a. 1 3 5 9 . b. 1 + 7 < + 2 < 5 + 5
  3. HƯỚNG DẪN CHẤM KTĐK CUỐI HKI Năm học: 2021 -2022 MÔN TOÁN - LỚP 1 Bài 1: (3 điểm) Khoanh đúng mỗi câu được 0.5 điểm Bài 2: (1 điểm) Mỗi phép tính đúng được 0,25 điểm Bài 3: (1 điểm) Mỗi phép tính đúng được 0,25 điểm Bài 4: (2 điểm) Mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm Bài 5: (1 điểm) Mỗi dãy số đúng được 0, 5 điểm Bài 6: (1 điểm) Mỗi phép tính đúng được 0, 5 điểm Bài 7: (1 điểm) Mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm