Đề kiểm tra cuối học kì II môn Toán Lớp 1 - Năm học 2021-2022 - Trường Tiểu học Phú Cường (Có đáp án)

  1. Phần trắc nghiệm (3,5 điểm)

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

1. Số liền trước 45 là:

A. 44 B. 46 C.47 D. 54

2. Một tuần lễ em đi học ngày?

A. 6 B. 5 C. 8 D. 7

3. Số 17 gồm 1 chục và …..

A. 1 B. 7 C. 8 D. 6


4. Số điền vào ô trống - 5 = 24 là:

A. 21 B. 27 C. 28 D. 29

5. Kết quả của phép tính 24 + 3 là:

A. 21 B. 24 C. 27 D. 28

doc 3 trang Hoàng Nam 14/06/2024 140
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra cuối học kì II môn Toán Lớp 1 - Năm học 2021-2022 - Trường Tiểu học Phú Cường (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_cuoi_hoc_ki_ii_mon_toan_lop_1_nam_hoc_2021_2022.doc

Nội dung text: Đề kiểm tra cuối học kì II môn Toán Lớp 1 - Năm học 2021-2022 - Trường Tiểu học Phú Cường (Có đáp án)

  1. PHÒNG GD&ĐT BA VÌ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II TRƯỜNG TIỂU HỌC NĂM HỌC: 2021 - 2022 PHÚ CƯỜNG MÔN: TOÁN LỚP 1 (Thời gian làm bài 40 phút) Điểm Giáo viên chấm Mã phách Bằng số Bằng chữ ĐỀ BÀI I. Phần trắc nghiệm (3,5 điểm) Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: 1. Số liền trước 45 là: A. 44 B. 46 C.47 D. 54 2. Một tuần lễ em đi học ngày? A. 6 B. 5 C. 8 D. 7 3. Số 17 gồm 1 chục và A. 1 B. 7 C. 8 D. 6 4. Số điền vào ô trống - 5 = 24 là: A. 21 B. 27 C. 28 D. 29 5. Kết quả của phép tính 24 + 3 là: A. 21 B. 24 C. 27 D. 28 6. Dấu điền vào ô trống là: 14 + 5 15 + 4 A. = B. + C. . Họ và tên Lớp
  2. II. Phần tự luận (6,5 điểm) Bài 1 (1 điểm): Tính nhẩm 20 + 20 = 30 – 20 = 40 + 50 = 70 – 30 = Bài 2(2,5 điểm) a. Đặt tính rồi tính 24 + 14 35 + 3 17 – 7 69 - 47 . b. Số 1 tuần lễ = ngày 1 chục = .đơn vị Bài 3 (1 điểm): Viết các số 24, 42, 13, 54 theo thứ tự a. Từ bé đến lớn: . b. Từ lớn đến bé: Bài 4 ( 1điểm): Viết phép tính thích hợp Trong vườn có 36 cây ăn quả, trong đó có 16 cây ổi. Hỏi trong vườn có bao nhiêu cây bưởi? Trong vườn có số cây bưởi. Bài 5 (1điểm): Hình bên có - hình vuông. - hình tam giác.
  3. Đáp án môn Toán cuối kì II Lớp 1 Năm học 2021 – 2022 I. Phần trắc nghiệm (3,5 điểm) Từ câu 1 đến câu khoanh đúng mỗi câu cho 0.5 điểm Điền đúng dấu câu 6 cho 1 điểm II. Phần tự luận (6,5 điểm) Bài 1 (1 điểm) Mỗi phép tính đúng cho 0,25 điểm Bài 2(2,5 điểm) a. Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính đúng cho 0,5 điểm b. Điền đúng mỗi số cho 0,5 điểm Bài 3(1 điểm): Viết đúng thứ tự mỗi phần cho 0,5 điểm Bài 5 ( 1điểm): Viết đúng phép tính cho 0.5 điểm Điền đúng số vào ô trống cho 0.5 điểm Bài 6(1điểm). Điền đúng mỗi phần cho 0.5 điểm - 1 hình vuông. - 4 hình tam giác