Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán 1

Câu 6.Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

- Sốliền trước của10 là…...                          

- Sốliền trước của 19 là..…. .                        

- Số13 gồm……chục……đơn vị.              

- Số56 gồm ……chục……đơn vị.  

 -Số …… gồm 4 chục 0 đơn vị.   

docx 3 trang Hoàng Nam 14/07/2023 800
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán 1", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_hoc_ki_2_mon_toan_1.docx

Nội dung text: Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán 1

  1. ĐỀ KIỂM TRA Câu 1: Điền số? Câu 2: (1điểm) Đánh dấu nhân vào ô trống ở mỗi phép tính có kết quả bé hơn 52 34 + 12 23 + 20 89 - 40 - 35 10 9-1 Câu 3: Câu 4: Số ? 66 + 1 – 34 = - 10 – 20 = 60 10 – 7 + 45 = + 14 – 34 = 44
  2. Câu 5: Điền dấu , = vào chỗ chấm: 16 + 12 23 + 24 39 – 4 25 + 1 44 - 2 31+ 1 Câu 6. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: - Số liền trước của10 là - Số liền trước của 19 là . . - Số 13 gồm chục đơn vị. - Số 56 gồm chục đơn vị. - Số gồm 4 chục 0 đơn vị. Câu 7: Nối phép tính với kết quả của phép tính đó: 12 + 3 18+ 1 13 + 33 14 + 23 84 + 10 94 15 46 37 68 19 37 + 0 92 + 2 11 + 4 50 + 18 14 + 5 Câu 8: Lập phép tính tương ứng
  3. Câu 9: Chị Lan mua được 34 quả cam. Lát sau mẹ đi chợ mua thêm 12 quả nữa.Hỏi chị Lan và mẹ mua được tất cả bao nhiêu quả cam?