Bộ đề kiểm tra học kì môn Toán Lớp 1

Câu 1.

a) Viết các số từ 0 đến 10:…………………………………………………

b) Viết theo mẫu:

           2: hai                         3: ……                   4: ……                    7: ……

8: ……                        9: …...

Câu 2. Điền dấu >, < vào chỗ chấm:

1 … 3                                 4 … 2                                 3 … 2 + 1

8 … 0                      7 … 9                                 4 + 1 … 1 + 4

docx 68 trang baoanh 03/04/2023 1740
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bộ đề kiểm tra học kì môn Toán Lớp 1", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • docxbo_de_kiem_tra_hoc_ki_mon_toan_lop_1.docx

Nội dung text: Bộ đề kiểm tra học kì môn Toán Lớp 1

 1. Đề kiểm tra Toán lớp 1 Học kì 1 Đề kiểm tra Toán lớp 1 Giữa kì 1 (cơ bản – Đề số 1) Thời gian làm bài: 45 phút Câu 1. a) Viết các số từ 0 đến 10: b) Viết theo mẫu: 2: hai 3: 4: 7: 8: 9: Câu 2. Điền dấu >, < vào chỗ chấm: 1 3 4 2 3 2 + 1 8 0 7 9 4 + 1 1 + 4 Câu 3. Tính: a) 1 + 1 = 2 + 0 = 3 + 2 = . 1 + 2 = . b) 4 2 3 2 1 2 0 3 c) 2 + 1 + 1 = 3 + 0 + 2 = Câu 4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: quả táo quả táo quả táo
 2. Câu 5. a) Sắp xếp các số 5, 2, 7, 9 theo thứ tự từ lớn đến bé. b) Sắp xếp các số 4, 1, 6, 8 theo thứ tự từ bé đến lớn. Đề kiểm tra Toán lớp 1 Giữa kì 1 (cơ bản – Đề số 2) Thời gian làm bài: 45 phút Bài 1. a) Điền số thích hợp vào ô trống: 0 2 4 5 7 8 10 b) Đọc số theo mẫu: 3: ba 7: 10: Bài 2. a) Tính: 2 + 1 = 2 + 3 = 2 + 2 = 1 + 2 = 5 + 0 = 3 + 0 = b) Tính: 3 2 1 0 1 3 2 4 Bài 3. Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm: 4 5 2 + 2 4 3 2 3 + 2 3 Bài 4. Viết phép tính thích hợp vào ô trống:
 3. Bài 5. Viết số thích hợp vào ô trống: Có hình tròn Có hình vuông Có hình tam giác Đề kiểm tra Toán lớp 1 Giữa kì 1 (cơ bản – Đề số 3) Thời gian làm bài: 45 phút Bài 1. a) Điền số thích hợp vào ô trống: 0 2 4 5 7 8 10 b) Đọc số theo mẫu: 3: ba 7: 10: Bài 2. a) Tính: 2 + 1 = 2 + 3 = 2 + 2 = 1 + 2 = 5 + 0 = 3 + 0 = b) Tính: 3 2 1 0 1 3 2 4 Bài 3. Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm: 4 5 2 + 2 4 3 2 3 + 2 3 Bài 4. Viết phép tính thích hợp vào ô trống:
 4. Bài 5. Viết số thích hợp vào ô trống: Có hình tròn Có hình vuông Có hình tam giác Đề kiểm tra Toán lớp 1 Giữa kì 1 (cơ bản – Đề số 4) Thời gian làm bài: 45 phút Bài 1. a) Điền số thích hợp vào ô trống: 0 2 4 5 7 8 10 b) Đọc số theo mẫu: 3: ba 7: 10: Bài 2. a) Tính: 2 + 1 = 2 + 3 = 2 + 2 = 1 + 2 = 5 + 0 = 3 + 0 = b) Tính: 3 2 1 0 1 3 2 4 Bài 3. Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm: 4 5 2 + 2 4 3 2 3 + 2 3 Bài 4. Viết phép tính thích hợp vào ô trống:
 5. Bài 5. Viết số thích hợp vào ô trống: Có hình tròn Có hình vuông Có hình tam giác Đề kiểm tra Toán lớp 1 Giữa kì 1 (cơ bản – Đề số 5) Thời gian làm bài: 45 phút Bài 1. a) Điền số thích hợp vào ô trống: 0 2 4 5 7 8 10 b) Đọc số theo mẫu: 3: ba 7: 10: Bài 2. a) Tính: 2 + 1 = 2 + 3 = 2 + 2 = 1 + 2 = 5 + 0 = 3 + 0 = b) Tính: 3 2 1 0 1 3 2 4 Bài 3. Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:
 6. 4 5 2 + 2 4 3 2 3 + 2 3 Bài 4. Viết phép tính thích hợp vào ô trống: Bài 5. Viết số thích hợp vào ô trống: Có hình tròn Có hình vuông Có hình tam giác Đề kiểm tra Toán lớp 1 Giữa kì 1 (nâng cao – Đề số 1) Thời gian làm bài: 45 phút Bài 1. a) Điền số thích hợp vào ô trống: 0 2 4 5 7 8 10 b) Đọc số theo mẫu: 3: ba 7: 10: Bài 2. a) Tính: 2 + 1 = 2 + 3 = 2 + 2 = 1 + 2 = 5 + 0 = 3 + 0 = b) Tính:
 7. 3 2 1 0 1 3 2 4 Bài 3. Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm: 4 5 2 + 2 4 3 2 3 + 2 3 Bài 4. Viết phép tính thích hợp vào ô trống: Bài 5. Viết số thích hợp vào ô trống: Có hình tròn Có hình vuông Có hình tam giác Đề kiểm tra Toán lớp 1 Giữa kì 1 (nâng cao – Đề số 2) Thời gian làm bài: 45 phút PHẦN I. TRẮC NGHIỆM Khoanh vào đáp án đúng. Câu 1. Số bé nhất có một chữ số là: A. 1 B. 0 C . 2 Câu 2. Số lớn nhất trong các số: 1 , 9 , 4 , 7 là: A. 7 B. 4 C . 9 Câu 3. Phép tính nào sai? A. 5 – 3 = 2 B. 3 + 2 = 6 C . 5 – 4 = 1
 8. Câu 4. Viết phép tính thích hợp: Câu 5. Số còn thiếu trong dãy số: 1, ,3 , , 5, , 7 là: A. 0 , 2 B. 2 , 4 C . 6 , 4 Câu 6. Kết quả của phép tính: 5 – 1 + 1 = ? A. 5 B. 3 C . 2 PHẦN II. TỰ LUẬN Câu 7. Điền số thích hợp vào ô trống. 0 2 5 6 4 7 8 Câu 8. Viết các số: 7, 2, 8, 6, 4 a) Theo thứ tự từ bé đến lớn b) Theo thứ tự từ lớn đến bé Câu 9. Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm: 0 4 9 2 + 3 7 7 3 + 1 2 4 4 + 0 Câu 10. Tính 4 + 0 = 1 + 2 + 1 =
 9. 2 + 0 + 3 = Câu 11. Cho hình vẽ: Hình vẽ trên có bao nhiêu hình tam giác? Đề kiểm tra Toán lớp 1 Giữa kì 1 (nâng cao – Đề số 3) Thời gian làm bài: 45 phút PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Câu 1. Có mấy số có một chữ số? A. 10 số B. 9 số C . 8 số Câu 2. Dấu cần điền vào chỗ chấm của: 5 – 2 4 – 1 là: A. > B. < C . = Câu 3. Kết quả của phép tính 10 – 2 – 3 là A. 4 B. 5 C . 6 Câu 4. Cho dãy số: 0, 2, 4, ., 8. Số cần điền là: A. 5 B. 6 C . 7 Câu 5. Số cần điền vào 5 - = 4 là: A. 1 B. 2 C . 3 Câu 6. Số lớn nhất trong các số: 9 , 3 , 1 , 0 , 8 là: A. 8 B. 9 C. 3
 10. PHẦN 2. TỰ LUẬN Câu 7. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 3 + 2 = + 1 = 4 3 = + 1 2 + = 3 3 + 0 = 3 + 1 = Câu 8. Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm: 6 1 5 9 2 9 4 4 9 10 7 2 Câu 9. Điền số thích hợp vào ô trống: 0 4 9 9 6 5 0 Đề kiểm tra Toán lớp 1 Giữa kì 1 (nâng cao – Đề số 4) Thời gian làm bài: 45 phút PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng Câu 1. Số lớn nhất trong các số 8; 10; 9 A. 9 B. 8 C. 10 Câu 2. Số bé nhất trong các số từ 0 đến 10 là A. 0 B. 1 C. 10 Câu 3. Cho: 1 3 . Số cần điền vào ô trống là: A. 3 B. 4 C. 5
 11. Câu 4. Kết quả của phép tính 3 + 2 là A. 5 B. 6 C. 7 Câu 5: Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu hình tam giác? A. 1 hình tam giác B. 2 hình tam giác C. 3 hình tam giác Câu 6. Trên cành có 5 con chim đậu, sau đó có 2 con bay đi. Hỏi trên cành còn lại bao nhiêu con chim? A. 2 con chim B. 3 con chim C. 4 con chim PHẦN 2. TRẮC NGHIỆM Câu 7. Viết các số 8, 1, 5, 10, 7. a) Sắp xếp các số trên theo thứ tự từ bé đến lớn b) Sắp xếp các số trên theo thứ tự từ lớn đến bé Câu 8. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: > 9 2 < < 4 + 2 = 3 5 = + 2 Câu 9. Tính: 2 + 1 = 2 + 2 =
 12. 84 – 4 80 28 30 – 10 66 – 14 76 -14 25 + 14 14 + 25 Câu 9. (2 điểm) Trong vườn nhà em có 26 cây cam, Bố em bán đi 13 cây cam. Hỏi trong vườn nhà em còn lại tất cả bao nhiêu cây cam? Câu 10. (1 điểm) Viết các số có hai chữ số sao cho tổng hai chữ số của số đó bằng 7. Đề kiểm tra Toán lớp 1 Giữa kì 2 (nâng cao – Đề số 1) Thời gian làm bài: 45 phút Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất Câu 1. Có bao nhiêu số tròn chục có hai chữ số? A. 9 B. 10 C. 11 D. 12 Câu 2. Số trừ đi 10 được 30. Số đó là: A. 20 B. 10 C. 40 D. 50 Câu 3. Số các số có hai chữ số tính từ số 11 đến số 21 là: A. 11 B. 12 C. 13 D. 14 Câu 4. Trong các dãy số sau, dãy số nào được sắp xếp theo thứ tự tăng dần? A. 12; 25; 37; 40; 45; 49; 87; 98; 91 B. 12; 25; 37; 40; 45; 49; 87; 91; 98 C. 25; 15; 37; 40; 45; 49; 87; 91; 98 D. 25; 15; 37; 40; 49; 45; 87; 91; 98 Câu 5. Kết quả của phép tính 40 – 20 – 10 là A. 10 B. 20 C. 30 D. 40
 13. Câu 6. Cho hình vẽ: Hình vẽ bên có số hình vuông là: A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 Phần II. Tự luận (7 điểm) Câu 7. (1 điểm) Đặt tính rồi tính: 94 + 5 87 + 12 79 – 17 85 – 42 Câu 8. (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 69 – 25 = 21 + 23 + 65 = 99 - – 24 = 41 + 11 + 15 = 89 - 22 Câu 9. (2 điểm) Mẹ đi công tác 19 ngày. Mẹ đã ở đó 1 tuần lễ. Hỏi mẹ còn phải ở đó mấy ngày nữa? Câu 10. (2 điểm) Nếu thêm 13 viên bi thì Hùng sẽ có 58 viên bi. Hỏi trước đó Hùng có bao nhiêu viên bi?
 14. Câu 11. (1 điểm) Lan nghĩ ra một số, lấy số đó trừ 7 cộng 6 bằng 19. Hỏi số Lan nghĩ là bao nhiêu? Đề kiểm tra Toán lớp 1 Giữa kì 2 (nâng cao – Đề số 2) Thời gian làm bài: 45 phút Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất Câu 1. Trong các số 37, 56 ,71, 60 , 26 số lớn nhất là: A. 71 B. 56 C. 60 D. 26 Câu 2. Kết quả của phép tính 40 + 24 – 3 là A. 51 B. 71 C. 41 D. 61 Câu 3. Số tròn chục để điền vào chỗ chấm là 16 + 42 < < 22 + 42 A. 50 B. 60 C. 70 D. 80 Câu 4. Có bao nhiêu số chẵn nằm giữa hai số 33 và 39 A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Câu 5. Số thích hợp để điền vào phép tính 52 + . < 54 là A. 4 B. 3 C. 2 D. 1 Câu 6. Cho hình vẽ:
 15. Hình vẽ trên có bao nhiêu đoạn thẳng? A. 14 B. 12 C. 8 D. 10 Phần II. Tự luận (7 điểm) Câu 7. (1 điểm) Đặt tính rồi tính: 24 + 15 10 + 9 12 – 2 90 – 40 Câu 8. (2 điểm) Lớp em trồng được 15 cây hoa, sau đó trồng thêm 4 cây hoa nữa. Hỏi lớp em trồng dược tất cả bao nhiêu cây hoa? Câu 9. (2 điểm) a) Hãy viết một số có hai chữ số sao cho chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 9. b) Viết tất cả các số có hai chữ số được lập từ các số 0, 4, 7. Câu 10. (2 điểm) Cho hình vẽ: Hình vẽ trên có bao nhiêu đoạn thẳng? Bao nhiêu hình tam giác? Đề kiểm tra Toán lớp 1 Giữa kì 2 (nâng cao – Đề số 3) Thời gian làm bài: 45 phút
 16. Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất Câu 1. Có bao nhiêu số tròn chục có hai chữ số? A. 9 B. 10 C. 11 D. 12 Câu 2. Số 59 là số liền trước của số A. 58 B. 59 C. 60 D. 61 Câu 3. Kết quả của phép tính 73 – 21 + 3 là A. 55 B. 56 C. 57 D. 58 Câu 4. Có bao nhiêu số có hai chữ số mà tổng hai chữ số bằng 5? A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 Câu 5. Số bé nhất có hai chữ số giống nhau là A. 10 B. 11 C. 99 D. 98 Câu 6. Số 98 gồm A. 8 chục, 8 đơn vị B. 8 chục, 9 đơn vị C. 9 chục, 8 đơn vị D. 9 chục, 9 đơn vị Phần II. Tự luận (7 điểm) Câu 7. (2 điểm) Đặt tính và tính: 87 – 56 13 + 54 74 + 15 69 – 54 Câu 8. (1 điểm) Điền số thích hợp vào ô trống: Câu 9. (2 điểm) Giỏ thứ nhất đựng 20 quả cam, giỏ thứ hai đựng nhiều hơn giỏ thứ nhất 15 quả cam. Hỏi cả hai giỏ đựng được tất cả bao nhiêu quả cam?
 17. Câu 10. (1 điểm) Tính nhanh: a) 19 – 18 + 17 – 16 + 15 – 14 + 13 – 12 + 11 – 10 b) 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 10 + 8 + 6 + 4 + 2 + 0 Câu 11. (1 điểm) Vẽ đoạn thẳng AO dài 4cm, rồi vẽ đoạn thẳng OB dài 5cm để có đoạn thẳng AB dài 9cm. Đề kiểm tra Toán lớp 1 Giữa kì 2 (nâng cao – Đề số 4) Thời gian làm bài: 45 phút Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất. Câu 1. Số bé nhất trong các số 72, 69, 85, 47 là A. 72 B. 69 C. 85 D. 47 Câu 2. Số gồm 9 chục và 2 đơn vị là A. 92 B. 29 C. 99 D. 22 Câu 3. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 34 + = 76 A. 44 B. 42 C. 22 D. 24 Câu 4. Số liền trước của số 54 là số A. 52 B. 53 C. 54 D. 55 Câu 5. 60cm + 20cm = A. 50cm B. 40cm C. 80cm D. 70cm Câu 6. Cho hình vẽ:
 18. Hình vẽ trên có hình vuông. A. 5 B. 6 C. 7 D. 8 Phần II. Tự luận (7 điểm) Câu 7. (1 điểm) Đặt tính và tính: 50 + 34 31 + 47 95 – 23 86 - 72 Câu 8. (2 điểm) Điền số, dấu thích hợp vào dấu chấm: 87 – 56 + = 46 + 12 + 30 = 64 38 24 = 19 5 13 + 54 96 – 30 Câu 9. (2 điểm) Hai sợi dây dài tất cả 56 xăng - ti - mét. Sợi dây thứ nhất dài 21 xăng – ti – mét. Hỏi sợi dây thứ hai dài bao nhiêu xăng-ti-mét và dài hơn hay ngắn hơn sợi dây thứ nhất bao nhiêu xăng-ti-mét? Câu 10. (1 điểm) Hà nghĩ ra một số mà nếu đem số đó cộng với 2 rồi trừ đi 5 thì được kết quả là 13. Tìm số đó. Câu 11. (1 điểm) Cho hình vẽ:
 19. Có bao nhiêu đoạn thẳng? Bao nhiêu hình tam giác? Đề kiểm tra Toán lớp 1 Giữa kì 2 (nâng cao – Đề số 5) Thời gian làm bài: 45 phút Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất Câu 1. Số lẻ lớn nhất có hai chữ số là A. 11 B. 10 C. 99 D. 98 Câu 2. Kết quả của phép tính 15 + 34 – 37 là A. 11 B. 12 C. 13 D. 14 Câu 3. Số tròn chục liền sau số 18 là A. 10 B. 19 C. 20 D. 17 Câu 4. Cho phép tính: - 36 = 52 Số thích hợp để điền vào dấu là A. 88 B. 87 C. 86 D. 89 Câu 5. Hôm nay là thứ bảy ngày 15 tháng 3 thì hai hôm trước là A. Thứ năm ngày 13 tháng 3 B. Thứ hai ngày 17 tháng 3 C. Thứ sáu ngày 14 tháng D. Chủ nhật ngày 16 tháng Câu 6. Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu tam giác?
 20. Có bao nhiêu tam giác? A. 7 B. 8 C. 9 D. 10 Phần II. Tự luận (7 điểm) Câu 7. (2 điểm) Đặt tính và tính: 43 + 24 35 + 54 97 – 24 88 – 21 Câu 8. (1 điểm) Điền dấu >, <, = vào dấu ba chấm: 23 + 23 – 11 22 + 22 – 10 56 + 21 – 15 21 + 56 – 15 Câu 9. (2 điểm) Anh có 15 hòn bi đỏ và 10 hòn bi xanh. Anh cho em 5 hòn bi. Hỏi anh còn lại bao nhiêu hòn bi ? Câu 10. (1 điểm) Với ba chữ số 0, 2, 5 có thể viết đươc bao nhiêu số có 2 chữ số khác nhau ? Hãy viết các số đó. Câu 11. (1 điểm) Cho hình vẽ:
 21. Vẽ 5 điểm. Trong đó có 3 điểm nằm bên trong hình tròn và bên ngoài tam giác, 2 điểm nằm bên trong tam giác nhưng ở bên ngoài đường tròn. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 (cơ bản – Đề số 1) Thời gian làm bài: 45 phút Bài 1. Đặt tính rồi tính: 32 + 42 94 - 21 50 + 38 67 – 3 Bài 2. Viết số thích hợp vào ô trống: 89 98 92 94
 22. Bài 3. a) Khoanh tròn vào số bé nhất: 81 75 90 51 b) Khoanh tròn vào số lớn nhất: 62 70 68 59 c) Đúng ghi (Đ), sai ghi (S): Số liền sau của 23 là 24 Số liền sau của 84 là 83 Số liền sau của 79 là 70 Số liền sau của 98 là 99 Số liền sau của 99 là 100 Bài 4. An có 19 quả táo, An cho em 7 quả. Hỏi An còn bao nhiêu quả táo ? Bài 5. Tính: 36 + 32 – 15 = 48 – 23 + 12 =
 23. 18cm + 41cm + 20cm = 97cm – 32cm – 2cm = Bài 6. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 88 - 9 - 12 = 73 - 56 = 41 Bài 7. Nhà Lan nuôi 64 con gà và vịt, trong đó có 4 chục con gà. Hỏi nhà Lan nuôi bao nhiêu con vịt? Bài 8. Mỗi hình vẽ dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng ? Có đoạn thẳng Có đoạn thẳng
 24. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 (cơ bản – Đề số 2) Thời gian làm bài: 45 phút Bài 1. a) Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 60; ; ; ; 64; 65; ; 67; ; ; 70; 71; ; 73; ; ; 76; 77; ; ; 80 b) Viết thành các số: Bốn mươi ba: Ba mươi hai: Chín mươi bảy: Hai mươi tám: Sáu mươi chín: Tám mươi tư: Bài 2. a) Đặt tính rồi tính: 45 + 34 56 - 20 18 + 71 74 - 3 b) 58cm + 40cm = 57 + 2 - 4 = Bài 3. Điền dấu >, <, =: 63 60 95 99 88 – 45 63 – 2 17 – 2 68 – 54 49 – 2 50 – 3 Bài 4. Tính:
 25. 50 + 30 + 6 = 86 – 30 – 6 = 60 + 20 + 5 = 90 – 30 + 5 = 86 – 6 – 30 = 56 + 20 + 3 = Bài 5. Mẹ hái được 85 quả hồng, mẹ đã bán 60 quả hồng. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả hồng ? Bài 6. Lan có 1 chục cái kẹo. Bà nội cho thêm 3 cái nữa. Hoa cho bạn 2 cái. Hỏi Hoa còn bao nhiêu cái kẹo? Bài 7. Tìm số có hai chữ số, biết chữ số hàng chục là số lớn nhất có một chữ số. Chữ số hàng đơn vị kém chữ số hàng chục là 4. Bài 8. Vẽ thêm một đoạn thẳng để có: Một hình vuông và một hình tam giác ? Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 (cơ bản – Đề số 3) Thời gian làm bài: 45 phút Bài 1. a) Viết thành các số: Năm mươi tư : Mười : Bảy mươi mốt : Một trăm : .
 26. b) Khoanh tròn số bé nhất : 54 ; 29 ; 45 ; 37 c) Viết các số 62; 81; 38; 73; 16; 83; 29 theo thứ tự từ bé đến lớn. Bài 2. a) Nối số với phép tính thích hợp : 70 50 30 10 92 – 22 78 - 48 40 + 10 25 - 15 b) Đặt tính rồi tính : 3 + 63 99 – 48 54 + 45 65 – 23 c) Tính : 27 + 12 – 4 = 38 – 32 + 32 = 28cm + 25cm + 14cm = 56cm – 6cm + 7cm = . Bài 3. Đồng hồ chỉ mấy giờ ? 12 11 1 12 10 2 11 1 10 2 9 3 9 3 8 4 7 5 8 4 6 7 5 6 giờ . giờ Bài 4. Viết , = 27 31 99 100 94 – 4 80 18 20 – 10 56 – 14 46 – 14 25 + 41 41 + 25
 27. Bài 5. Hình vẽ bên có: hình tam giác hình vuông hình tròn Bài 6. Lớp em có 24 học sinh nữ, 21 học sinh nam. Hỏi lớp em có tất cả bao nhiêu học sinh? Bài 7. Một sợi dây dài 25cm. Lan cắt đi 5cm. Hỏi sợi dây còn lại dài mấy xăng - ti - mét? Bài 8. Tính nhẩm : 43 + 6 = 60 – 20 = 50 + 30 = 29 – 9 = Bài 9. Tính nhanh: 3 + 6 + 7 + 4 = 19 + 17 + 13 + 11 = 99 + 97 + 98 + 96 = Bài 10. Cho các chữ số 5, 3, 4, 1, 2. Hãy viết các số có hai chữ số khác nhau. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 (cơ bản – Đề số 4) Thời gian làm bài: 45 phút
 28. Bài 1. Viết số : a) Viết các số từ 89 đến 100 : b) Viết số vào chỗ chấm: Số liền trước của 99 là ; 70 gồm chục và đơn vị Số liền sau của 99 là ; 81 gồm chục và đơn vị Bài 2. a) Tính nhẩm: 3 + 36 = 45 – 20 = 50 + 37 = 99 – 9 = b) Đặt tính rồi tính : 51 + 27 78 – 36 98 – 6 100 – 35 Bài 3. > 79 74 56 50 + 6 < 60 95 32 – 2 32 + 2 = Bài 4. Hình vẽ bên có : hình tam giác hình vuông Bài 5. Trong vườn nhà em có 26 cây cam và cây bưởi, trong đó có 15 cây cam. Hỏi trong vườn nhà em có bao nhiêu cây bưởi? Bài 6. Viết các số có hai chữ số mà chữ số hàng đơn vị hơn chữ số hàng chục là 3.
 29. Bài 7. Tính: a) 64 + 35 – 19 = b) 98 – 23 – 35 = Bài 8. Mai có 25 cái kẹo, chị cho thêm Mai 14 cái nữa, Mai cho bạn 6 cái. Hỏi Mai có tất cả bao nhiêu cái kẹo? Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 (cơ bản – Đề số 5) Thời gian làm bài: 45 phút Bài 1. Điền vào chỗ chấm: a) Số bé nhất có hai chữ số là: b) Số liền trước của số lớn nhất có một chữ số là: c) Số liền sau của số nhỏ nhất có hai chữ số là: d) Số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là: Bài 2. Đặt tính rồi tính: 56 + 43 79 – 2 4 + 82 65 – 23 Bài 3. Tính : 40 + 20 – 40 = 38 – 8 + 7 = . 55 – 10 + 4 = 25 + 12 + 2 = . 25cm + 14cm = 56cm – 6cm + 7cm = .
 30. 48 cm + 21cm = 74cm – 4cm + 3cm = . Bài 4. Nam có 36 viên bi gồm bi xanh và bi đỏ, trong đó có 14 viên bi xanh. Hỏi Nam có mấy viên bi đỏ ? Bài 5. Một cửa hàng có 95 quyển vở , cửa hàng đã bán bốn chục quyển vở . Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu quyển vở ? Bài 6. Một quyển sách có 65 trang, Lan đã đọc hết 35 trang. Hỏi Lan còn phải đọc bao nhiêu trang nữa thì hết quyển sách ? Bài 7. Với các số 0; 3; 4 hãy viết tất cả các số có hai chữ số khác nhau ? Bài 8. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: Hình vẽ bên có: a) điểm Tên các điểm là: b) đoạn thẳng Tên các đoạn thẳng là: c) tam giác Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 (nâng cao – Đề số 1) Thời gian làm bài: 45 phút Bài 1. Cho các số 28; 17; 10; 90; 55; 72; 42; 83; 18. a) Số nhỏ nhất trong dãy số trên là số nào ? b) Số lớn nhất trong dãy số trên là số nào ?
 31. c) Sắp xếp các số theo thứ tự tăng dần ? Bài 2. a) Tính : 31 + 14 = 36 – 21 = 87 + 12 = 14 + 31 = 36 – 15 = 87 – 12 = 62 + 3 = 55 – 2 = 90 + 8 = 62 + 30 = 55 – 20 = 90 – 80 = b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm : 50 + . = 50 49 – = 40 49 – . = 9 . + . = 40 75 = . + 60 – > 40 Bài 3. Em hãy nhìn vào các tờ lịch và điền vào chỗ trống : THÁNG 5 THÁNG 5 THÁNG 5 THÁNG 5 10 THÁNG 5 11 12 13 THỨ HAI 14 THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU
 32. a) Nếu hôm nay là thứ tư thì: Ngày hôm qua là thứ Ngày mai là thứ Ngày hôm kia là thứ Ngày kia là thứ b) Thứ năm , ngày , tháng Thứ , ngày 11 , tháng Bài 4. Kì nghỉ hè, Lan về quê thăm ông bà hết 2 tuần lễ và 3 ngày . Hỏi Lan đã ở quê tất cả mấy ngày ? Bài 5. Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài bằng 10 cm. Bài 6. Số ? Hình bên có : hình tam giác hình vuông Bài 7. Nam có một số bi là số lớn nhất có hai chữ số giống nhau. Hải có ít hơn Nam 17 viên bi. Hỏi cả hai bạn có tất cả bao nhiêu viên bi? Bài 8. Trên sân nhà Lan có một số gà và một số chó. Lan đếm được tất cả 8 chân vừa gà, vừa chó. Hỏi trên sân có mấy con gà, mấy con chó?
 33. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 (nâng cao – Đề số 2) Thời gian làm bài: 45 phút Bài 1. Tính: 65 – 23 + 42 = 11 + 46 – 27 = 36 + 25 – 10 = 40 + 37 + 23 = 41 + 28 + 15 = 99 – 72 + 26 = 55 + 22 – 12 = 13 + 25 – 7 = Bài 2. Tính: a) 7 + 3 + 40 – 20 + 60 – 40 b) 20 + 60 – (30 + 20) + 40 – (10 + 50) Bài 3. Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm: 31 + 25 90 – 23 81 – 40 30 + 12 42 + 25 95 – 30 31 + 25 70 – 19 Bài 4. Tìm số có hai chữ số, chữ số hàng chục là số đứng liền sau số 5. Chữ số hàng đơn vị là số đứng liền trước số 1. Bài 5. Nhà Mai có 30 cái bút, mẹ mua thêm 1 chục cái nữa. Hỏi nhà Mai có tất cả bao nhiêu cái bút? Bài 6. Hai hộp bút chì có tất cả 7 chục cái. Hộp thứ nhất có 25 cái. Hỏi hộp thứ hai có bao nhiêu cái bút chì? Bài 7. Cho các số 40, 20, 30, 90. Hãy lập các phép tính đúng có chứa cả bốn số trên.
 34. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 (nâng cao – Đề số 3) Thời gian làm bài: 45 phút Bài 1. Điền vào chỗ chấm : a) Số lớn nhất có 2 chữ số là b) Số lẻ lớn nhất có 2 chữ số là c) Các số có 2 chữ số mà tổng 2 chữ số là 9 là d) Số liền trước của 90 là ; 17 gồm chục và đơn vị Số liền sau của 99 là ; 50 gồm chục và đơn vị e) Viết các số tròn chục: Bài 2. a) Tính : 3 + 36 = 45 – 20 = 50 + 37 = 99 – 9 = 17 – 16 = 3 + 82 = 17 + 14 – 14 = 38 cm – 10cm = b) Đặt tính rồi tính : 51 + 27 78 – 36 84 – 4 91 + 7 Bài 3. Viết > ; < ; = a) 39 74 89 98 56 50 + 6 68 66 99 100 32 – 2 32 + 2
 35. b) 18 + 42 < < 22 + 40 Bài 4. Một đoạn dây dài 18cm , bị cắt ngắn đi 5cm . Hỏi đoạn dây còn lại dài mấy xăng ti mét ? Bài 5. Dũng có 39 nhãn vở. Sau khi cho bạn thì Dũng còn lại 11 nhãn vở. Hỏi Dũng đã cho bạn bao nhiêu cái nhãn vở? Bài 6. Trong đợt thi đua vừa qua bạn Nam giành được số điểm 10 đúng bằng số nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau cộng với 9. Bạn Hằng giành được số điểm 10 đúng bằng số lớn nhất có 1 chữ số cộng với 10. Hỏi mỗi bạn giành được bao nhiêu điểm 10? Bài 7. Hình vẽ dưới đây, có bao nhiêu đoạn thẳng? Bao nhiêu hình tam giác? Bài 8. Thứ năm của một tuần là ngày 21 trong tháng. Hỏi thứ sau của tuần liền sau là ngày nào trong tháng? Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 (nâng cao – Đề số 4) Thời gian làm bài: 45 phút Bài 1. a) Viết các số tự nhiên có hai chữ số giống nhau. b) Số lớn nhất, bé nhất có 2 chữ số giống nhau là số nào?
 36. c) Số lớn nhất, bé nhất có hai chữ số khác nhau là số nào? Bài 2. Cho các số: 60; 70; 65; 18; 35; 96; 72 a) Sắp xếp các số trên theo thứ tự tăng dần. b) Sắp xếp các số trên theo thứ tự giảm dần. Bài 3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: - Số liền trước số 24 là: - Số tròn chục liền sau số 28 là: - Số liền sau số 88 là: - Số tròn chục liền trước số 33 là: . Bài 4. Cho ba số 7; 3 và 10. Hãy dùng dấu +; - để viết thành các phép tính đúng. Bài 5. Tính: 50 + 24 – 13 = 56 – 26 + 20 = 34 + 5 – 20 = 44 – 44 + 23 = Bài 6. An hơn Tùng 3 tuổi. Biết rằng An 10 tuổi. Hỏi Tùng bao nhiêu tuổi? Bài 7. Tìm 1 số biết rằng lấy số đó cộng với 5 rồi trừ đi 8 được kết quả là 11? Bài 8. Hình vẽ bên có bao nhiêu hình tam giác?
 37. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 (nâng cao – Đề số 5) Thời gian làm bài: 45 phút Bài 1. Đặt tính rồi tính. 24 + 35 52 + 36 77 – 43 58 – 35 Bài 2. Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm: 35 + 3 37 54 + 4 45 + 3 24 + 5 29 37 – 3 32 + 3 Bài 3. Tính: 22 cm + 32 cm = 80 cm - 50 cm = 40 cm + 50 cm = 62 cm - 12 cm = Bài 4. a) Đồng hồ chỉ mấy giờ?
 38. 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 9 3 9 3 8 4 8 4 7 5 7 5 6 6 b) Lúc 7 giờ kim phút chỉ vào số , kim giờ chỉ vào số Lúc 11 giờ kim phút chỉ vào số , kim giờ chỉ vào số Lúc 12 giờ kim phút chỉ vào số , kim giờ chỉ vào số Lúc 3 giờ kim phút chỉ vào số , kim giờ chỉ vào số Bài 5. Viết các số 38; 40; 25; 71; 46; 84; 73; 91; 98; 10; 9 theo thứ tự: a) Từ lớn đến bé: b) Từ bé đến lớn: Bài 6. Lớp 1A có 24 học sinh. Lớp 1B có 21 học sinh. Hỏi cả hai lớp có bao nhiêu học sinh? Bài 7. Giải bài toán theo tóm tắt sau:
 39. Có : 37 hình tròn Tô màu: 24 hình tròn Không tô màu: hình tròn? Bài 8. Điền số thích hợp vào chỗ chấm. Hình dưới đây có: hình chữ nhật : hình tam giác Bài 9. Cho các số: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Hãy tìm các cặp hai số sao cho khi cộng hai số đó thì có kết quả là 90.