Bài kiểm tra cuối kì 1 môn Toán Lớp 1 (Kết nối tri thức và cuộc sống) - Năm học 2023-2024 (Có đáp án)

Bài 1 (2 điểm): Điền dấu <, >, = thích hợp vào ô trống:

Bài 2 (2 điểm): Tính nhẩm:

1 + 3 = …. 2 + 2 = …. 4 + 0 = ….. 3 + 1 = ….
7 – 5 = …. 6 – 4 = …. 8 – 6 = ….. 10 – 8 = …..

Bài 3 (2 điểm): Nối:

Bài 4 (2 điểm):

a) Sắp xếp các số 2, 6, 1 theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Sắp xếp các số 7, 2, 8 theo thứ tự từ lớn đến bé.

Bài 5 (2 điểm): Nối các số theo thứ tự từ 1 đến 10 để hoàn thiện bức tranh dưới đây:

doc 4 trang Hoàng Nam 14/06/2024 220
Bạn đang xem tài liệu "Bài kiểm tra cuối kì 1 môn Toán Lớp 1 (Kết nối tri thức và cuộc sống) - Năm học 2023-2024 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docbai_kiem_tra_cuoi_ki_1_mon_toan_lop_1_ket_noi_tri_thuc_va_cu.doc

Nội dung text: Bài kiểm tra cuối kì 1 môn Toán Lớp 1 (Kết nối tri thức và cuộc sống) - Năm học 2023-2024 (Có đáp án)

  1. BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 , NĂM HỌC 2023 -2024 Môn Toán : Lớp 1 Thời gian làm bài 40 phút ( không kể thời gian giao đề ) Họ và tên: Lớp : 1 Điểm Nhận xét bài làm Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 Bài 1 (2 điểm): Điền dấu , = thích hợp vào ô trống: Bài 2 (2 điểm): Tính nhẩm: 1 + 3 = . 2 + 2 = . 4 + 0 = 3 + 1 = . 7 – 5 = . 6 – 4 = . 8 – 6 = 10 – 8 = Bài 3 (2 điểm): Nối:
  2. Bài 4 (2 điểm): a) Sắp xếp các số 2, 6, 1 theo thứ tự từ bé đến lớn. b) Sắp xếp các số 7, 2, 8 theo thứ tự từ lớn đến bé. Bài 5 (2 điểm): Nối các số theo thứ tự từ 1 đến 10 để hoàn thiện bức tranh dưới đây:
  3. Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 Bài 1: Bài 2: 1 + 3 = 4 2 + 2 = 4 4 + 0 = 4 3 + 1 = 4 7 – 5 = 2 6 – 4 = 2 8 – 6 = 2 10 – 8 = 2 Bài 3: Bài 4:
  4. a) Sắp xếp: 1, 2, 6. b) Sắp xếp: 8, 7, 2. Bài 5: