Đề thi học kì 1 Toán Lớp 1 (Phát triển năng lực) - Đề 5 - Năm học 2022-2023 (Có đáp án)

Bài 1 (2 điểm): Tính nhẩm:
11 + 5 = ….  4 + 6 = …. 13 + 6 = …..
5 – 2 = ….. 19 – 5 = …. 13 – 3 = …..
Bài 4 (2 điểm): 
a) Sắp xếp các số: 3, 14, 6, 16, 8, 9 theo thứ tự từ bé đến lớn.
b) Sắp xếp các số: 0, 14, 7, 2, 15, 3 theo thứ tự từ lớn đến bé.
doc 6 trang baoanh 25/04/2023 1520
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì 1 Toán Lớp 1 (Phát triển năng lực) - Đề 5 - Năm học 2022-2023 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docde_thi_hoc_ki_1_toan_lop_1_phat_trien_nang_luc_de_5_nam_hoc.doc

Nội dung text: Đề thi học kì 1 Toán Lớp 1 (Phát triển năng lực) - Đề 5 - Năm học 2022-2023 (Có đáp án)

  1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cùng học năm học 2022 - 2023 Đề số 5 Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 – Đề số 5 Bài 1 (2 điểm): Tính nhẩm: 11 + 5 = . 4 + 6 = . 13 + 6 = 5 – 2 = 19 – 5 = . 13 – 3 = Bài 2 (2 điểm): Khoanh vào số bé hơn trong các hình: Bài 3 (2 điểm): Điền số thích hợp vào ô trống:
  2. Bài 4 (2 điểm): a) Sắp xếp các số: 3, 14, 6, 16, 8, 9 theo thứ tự từ bé đến lớn. b) Sắp xếp các số: 0, 14, 7, 2, 15, 3 theo thứ tự từ lớn đến bé. Bài 5 (2 điểm): Nối các số theo thứ tự từ bé đến lớn:
  3. Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 – Đề số 5 Bài 1: 11 + 5 = 16 4 + 6 = 10 13 + 6 = 19 5 – 2 = 3 19 – 5 = 14 13 – 3 = 10 Bài 2: Bài 3: Điền số thích hợp vào ô trống:
  4. Bài 4: a) Sắp xếp: 3, 6, 8, 9, 14, 16 b) Sắp xếp: 15, 14, 7, 3, 2, 0 Bài 5: