Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán Lớp 1 (Kết nối tri thức và cuộc sống) - Năm học 2023-2024 - Trường Tiểu học Minh Tân - Đề 3 (Có đáp án)

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

Bài 1 (2 điểm): Điền số thích hợp vào ô trống:

Bài 2 (2 điểm): Dựa vào hình vẽ, viết phép tính thích hợp và tính:

a)

b)

c)

d)

Bài 3 (3 điểm): Cho các số 2, 6, 9

a) Sắp xếp các số đó theo thứ tự từ lớn đến bé.

b) Trong các số đó, số nào lớn nhất, số nào bé nhất?

c) Trong các số đó, số nào vừa lớn hơn 7, vừa bé hơn 10?

Bài 4 (2 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

doc 3 trang Hoàng Nam 14/06/2024 180
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán Lớp 1 (Kết nối tri thức và cuộc sống) - Năm học 2023-2024 - Trường Tiểu học Minh Tân - Đề 3 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_cuoi_hoc_ki_1_mon_toan_lop_1_ket_noi_tri_thuc_va.doc

Nội dung text: Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán Lớp 1 (Kết nối tri thức và cuộc sống) - Năm học 2023-2024 - Trường Tiểu học Minh Tân - Đề 3 (Có đáp án)

  1. PHÒNG GD&ĐT HUYỆN YÊN LẠC KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1 TRƯỜNG TH MINH TÂN MÔN TOÁN LỚP 1 (NĂM HỌC 2023 -2024) (Thời gian làm bài 35 phút ) Họ và tên Lớp : ĐIỂM NHẬN XÉT Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 Bài 1 (2 điểm): Điền số thích hợp vào ô trống: Bài 2 (2 điểm): Dựa vào hình vẽ, viết phép tính thích hợp và tính: a) b) c) d) Bài 3 (3 điểm): Cho các số 2, 6, 9
  2. a) Sắp xếp các số đó theo thứ tự từ lớn đến bé. b) Trong các số đó, số nào lớn nhất, số nào bé nhất? c) Trong các số đó, số nào vừa lớn hơn 7, vừa bé hơn 10? Bài 4 (2 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm: Trên hình vẽ có: khối lập phương khối hộp chữ nhật Bài 5 (1 điểm): Tìm hình thích hợp để đặt vào dấu “?”. A. B. C.
  3. Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 Bài 1: Bài 2: a) 5 + 4 = 9 b) 8 – 6 = 2 c) 6 + 3 = 9 d) 7 – 3 = 4 Bài 3: a) Sắp xếp: 9, 6, 2 b) Trong các số đó, số 9 là số lớn nhất, số 2 là số bé nhất. c) Trong các số đó, số vừa lớn hơn 7, vừa bé hơn 10 là số 9. Bài 4: Trên hình vẽ có: 5 khối lập phương và 7khối hộp chữ nhật. Bài 5: Hình thích hợp để điền vào dấu “?” là hình A.