Đề thi học kì 1 Lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo - Năm học 2022-2023 - Đề số 1 (Có đáp án)

Bài 3 (2 điểm): Tính nhẩm:

1 + 4 = ….. 2 + 5 = ….. 3 + 6 = …..
9 – 4 = ….. 8 – 2 = …. 6 – 1 = …..

Bài 4 (2 điểm): 

a) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

10, …., …., 7, 6, ….., 4, ….., ……., 1, 0

b) Sắp xếp các số 5, 1, 7, 2 theo thứ tự từ bé đến lớn.

Bài 5 (2 điểm): Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu hình tròn, hình vuông và hình chữ nhật?

doc 4 trang baoanh 09/02/2023 4200
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì 1 Lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo - Năm học 2022-2023 - Đề số 1 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docde_thi_hoc_ki_1_lop_1_mon_toan_sach_chan_troi_sang_tao_nam_h.doc

Nội dung text: Đề thi học kì 1 Lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo - Năm học 2022-2023 - Đề số 1 (Có đáp án)

  1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời năm học 2022 - 2023 Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 – Đề số 1 Bài 1 (2 điểm): Điền số thích hợp vào ô trống: Bài 2 (2 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu): Số Phép tính 5, 3, 8 3 + 5 = 8 8 – 3 = 5 1, 4, 5 1 + . = . – 4 = 1
  2. 2, 4, 6 2 + . = 6 6 - . = 4 2, 7, 9 7 + 2 = 9 – 7 = Bài 3 (2 điểm): Tính nhẩm: 1 + 4 = 2 + 5 = 3 + 6 = 9 – 4 = 8 – 2 = . 6 – 1 = Bài 4 (2 điểm): a) Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 10, ., ., 7, 6, , 4, , ., 1, 0 b) Sắp xếp các số 5, 1, 7, 2 theo thứ tự từ bé đến lớn. Bài 5 (2 điểm): Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu hình tròn, hình vuông và hình chữ nhật?
  3. Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 Bài 1: Bài 2: Số Phép tính 5, 3, 8 3 + 5 = 8 8 – 3 = 5 1, 4, 5 1 + 4 = 5 5 – 4 = 1
  4. 2, 4, 6 2 + 4 = 6 6 – 2 = 4 2, 7, 9 7 + 2 = 9 9 – 7 = 2 Bài 3: 1 + 4 = 5 2 + 5 = 7 3 + 6 = 9 9 – 4 = 5 8 – 2 = 6 6 – 1 = 5 Bài 4: a) 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 b) Sắp xếp: 1, 2, 5, 7 Bài 5: Hình vẽ có 4 hình tròn, 5 hình vuông và 2 hình chữ nhật.