Đề kiểm tra Toán Lớp 1 - Đề số 3

2/ Tính:   6 + 2  =                      9 - 5   =                     4 + 3 - 6  =

                 7 - 3   =                     10 + 0 =                     3 - 2 + 8  =             (1,5đ)

5/ Điền số và phép tính thích hợp vào ô trống:

 Có:      10 cây bút

 Cho:      3 cây bút

 Còn: ........cây bút             

 

docx 2 trang baoanh 10/07/2023 1080
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra Toán Lớp 1 - Đề số 3", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_toan_lop_1_de_so_3.docx

Nội dung text: Đề kiểm tra Toán Lớp 1 - Đề số 3

  1. ĐỀ KIỂM TRA SỐ 3 MÔN THI: TOÁN 1 Thời gian làm bài 60 phút 1/Tính: 6 5 7 9 + - + - 3 1 2 6 (1đ) 2/ Tính: 6 + 2 = 9 - 5 = 4 + 3 - 6 = 7 - 3 = 10 + 0 = 3 - 2 + 8 = (1,5đ) 3/ Số ? a/ + 2 -5 8 b/ - 4 + 7 (1đ) 6 4/Điền dấu đúng: > < = ? 9 6 + 2 7 8 - 2 5 + 3 3 + 5 (3đ) 4 8 - 5 6 7 + 1 9 - 2 8 + 1 5/ Điền số và phép tính thích hợp vào ô trống: Có: 10 cây bút Cho: 3 cây bút Còn: cây bút 6/ Điền số thích hợp vào chỗ chấm.
  2. (1đ) Có : hình tam giác