Đề kiểm tra định kỳ giữa kì II môn Toán Lớp 1 - Năm học 2021-2022 - Trường Tiểu học Trần Nhân Tông

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM( 2điểm.)
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1 : Trong các số 10 , 70 , 50 , 30 , 40 . Số tròn chục bé nhất là ?
A. 50 B. 70 C. 10
Câu 2 : Bốn mươi bảy được viết là :
A. 74 B. 407 C. 47
Câu 3 : Số liền trước 14 là số nào ?
A. 15 B. 12 C. 13
Câu 4 : Số 16 < < 18 ?
A. 19 B. 17 C. 15
II/ Tự luận: ( 8 điểm)
Câu 1: Đặt tính rồi tính:( 2 điểm)
15 + 4 90 – 20
doc 2 trang Hoàng Nam 05/01/2024 960
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra định kỳ giữa kì II môn Toán Lớp 1 - Năm học 2021-2022 - Trường Tiểu học Trần Nhân Tông", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_dinh_ky_giua_ki_ii_mon_toan_lop_1_nam_hoc_2021_2.doc

Nội dung text: Đề kiểm tra định kỳ giữa kì II môn Toán Lớp 1 - Năm học 2021-2022 - Trường Tiểu học Trần Nhân Tông

  1. Trường TH Trần Nhân Tông KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA KÌ II Họ tên hs: NĂM HỌC: 2021-2022 Lớp : 1/ . Môn : Toán Thời gian: 40 phút Điểm: GV coi thi: GV chấm thi: GV : Trần Thị Bích Duy I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM( 2điểm.) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Câu 1 : Trong các số 10 , 70 , 50 , 30 , 40 . Số tròn chục bé nhất là ? A. 50 B. 70 C. 10 Câu 2 : Bốn mươi bảy được viết là : A. 74 B. 407 C. 47 Câu 3 : Số liền trước 14 là số nào ? A. 15 B. 12 C. 13 Câu 4 : Số 16 , < , = vào chỗ chấm : ( 1 điểm)
  2. 70 – 40 . . . 30 19 . . . 13 + 4 Câu 4 : Giải toán: ( 2 điểm) Nam gấp được 30 chiếc thuyền . Bảo gấp được 40 chiếc thuyền . Hỏi cả hai bạn gấp được bao nhiêu chiếc thuyền ? Bài giải Câu 8 : ( 1 điểm) A B Điểm ở trong hình tròn là: ° ° a, Điểm A và điểm B b, Điểm B và điểm D D ° C c, Điểm A và điểm C °