Kiểm tra định kì giữa học kì 1 Toán Lớp 1 - Đề 17

   2. Viết các số: 7, 2, 8, 6, 4

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn:

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé:

4. Tính 

               4 + 0 = …………………………..……                       

              1 + 2 + 1 =…………………………….

              2 + 0 + 3 =…………………………....

 

 

docx 2 trang baoanh 19/04/2023 1460
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra định kì giữa học kì 1 Toán Lớp 1 - Đề 17", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxkiem_tra_dinh_ki_giua_hoc_ki_1_toan_lop_1_de_17.docx

Nội dung text: Kiểm tra định kì giữa học kì 1 Toán Lớp 1 - Đề 17

  1. ĐỀ 17 KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I Môn: Toán – Lớp 1 Thời gian : 40 phút 1. Số? 0 2 5 6 9 8 3 2 9 7 4 7 8 2. Viết các số: 7, 2, 8, 6, 4 a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: 3. > < ? 0 1 4 9 3 2 + 3 = 10 6 7 7 5 1 + 4 3 +1 2 4 4 + 0
  2. 4. Tính 4 + 0 = 1 + 2 + 1 = . 2 + 0 + 3 = 5. Viết phép tính thích hợp 6. Hình dưới đây có mấy hình tam giác? Có . hình tam giác