Đề thi học kì 1 Toán Lớp 1 - Đề 08 (Có đáp án)

Bài 1: (1 điểm)

a) Viết các số từ 0 đến 10: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Viết các số từ 10 đến 0: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bài 2: (3 điểm) Tính:

6 + 2 = . . . . . . . .                                                     6 + 2 + 2 = . . . . . . . .

10 + 0 = . . . . . . . .                                                   10 – 5 – 3 = . . . . . . . .

8 – 3 = . . . . . . . .                                                       4 + 3 – 2 = . . . . . . . .

5 – 2 = . . . . . . . .                                                       9 – 4 + 5 = . . . . . . . .

docx 2 trang baoanh 10/07/2023 1400
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì 1 Toán Lớp 1 - Đề 08 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_thi_hoc_ki_1_toan_lop_1_de_08_co_dap_an.docx

Nội dung text: Đề thi học kì 1 Toán Lớp 1 - Đề 08 (Có đáp án)

  1. ĐỀ 08 Bài kiểm tra học kỳ 1 Bài 1: (1 điểm) a) Viết các số từ 0 đến 10: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Viết các số từ 10 đến 0: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bài 2: (3 điểm) Tính: a)5 6 10 7 + 3 + 4 – 3 – 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) 6 + 2 = . . . . . . . . 6 + 2 + 2 = . . . . . . . . 10 + 0 = . . . . . . . . 10 – 5 – 3 = . . . . . . . . 8 – 3 = . . . . . . . . 4 + 3 – 2 = . . . . . . . . 5 – 2 = . . . . . . . . 9 – 4 + 5 = . . . . . . . . Bài 3: (2 điểm) S ? 4 + . . . = 10 9 = 5 + . . . . . . + 3 = 5 8 = . . . + 6 7 – . . . = 3 10 = 10 + . . . . . . – 5 = 0 10 = . . . + 7 Bài 4: (1 điểm) ? = 3 + 4 10 – 5 4 + 4 4 – 4 Bài 5: (1 điểm) a) Khoanh tròn vào số lớn nhất: 5; 2; 8; 4; 7 b) Khoanh tròn vào số bé nhất: 8; 6; 9; 1; 3 Bài 6: (1 điểm)
  2. Bài 7: (1 điểm) Hình bên có: - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hình tam giác. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hình vuông ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 08 1). a) 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10 b) 10;9;8;7;6;5;4;3;2;1;0 2) a) 5+3 = 8 6+4 =10 10 – 3 =7 7 – 7 =0 b) 6+2=8 6+2+2 = 10 10 + 0 =10 10 – 5 – 3 =2 8 – 3 =5 4+3 – 2 = 5 5 – 2 =3 9 – 4 + 5 = 10 3) 4+5 = 10 9=5+4 2+3 =5 8=2+6 7 – 4 = 3 10 = 10 + 0 5 – 5 = 0 10 = 3 +7 4) 7+2 = 2+7 9 – 3 10 – 5 4+4 > 4 – 4 5) a) 8 b) 1 6) 7+3 = 10 7) có 4 hình tam giác, 2 hình vuông