Đề thi học kì 1 môn Toán Lớp 1 Sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Năm học 2021-2022 - Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm (Có đáp án)

ĐỀ SỐ 1
Bài 1 (2 điểm): Điền dấu <, >, = thích hợp vào ô trống:
Bài 2 (2 điểm): Tính nhẩm:
1 + 3 = …. 2 + 2 = …. 4 + 0 = ….. 3 + 1 = ….
7 – 5 = …. 6 – 4 = …. 8 – 6 = ….. 10 – 8 = …..
Bài 3 (2 điểm): Nối:
Bài 4 (2 điểm):
a) Sắp xếp các số 2, 6, 1 theo thứ tự từ bé đến lớn.
b) Sắp xếp các số 7, 2, 8 theo thứ tự từ lớn đến bé.Bài 5 (2 điểm): Nối các số theo thứ tự từ 1 đến 10 để hoàn thiện bức tranh dưới đây:
pdf 6 trang Hoàng Nam 06/02/2024 901
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì 1 môn Toán Lớp 1 Sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Năm học 2021-2022 - Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_thi_hoc_ki_1_mon_toan_lop_1_sach_ket_noi_tri_thuc_voi_cuo.pdf

Nội dung text: Đề thi học kì 1 môn Toán Lớp 1 Sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Năm học 2021-2022 - Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm (Có đáp án)

  1. TRƯỜNG TH NGUYỄN NGHIÊM ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN: TOÁN 1 KNTT NĂM HỌC : 2021 – 2022 ĐỀ SỐ 1 Bài 1 (2 điểm): Điền dấu , = thích hợp vào ô trống: Bài 2 (2 điểm): Tính nhẩm: 1 + 3 = . 2 + 2 = . 4 + 0 = 3 + 1 = . 7 – 5 = . 6 – 4 = . 8 – 6 = 10 – 8 = Bài 3 (2 điểm): Nối: Bài 4 (2 điểm): a) Sắp xếp các số 2, 6, 1 theo thứ tự từ bé đến lớn. b) Sắp xếp các số 7, 2, 8 theo thứ tự từ lớn đến bé.
  2. Bài 5 (2 điểm): Nối các số theo thứ tự từ 1 đến 10 để hoàn thiện bức tranh dưới đây: ĐÁP ÁN Bài 1: Bài 2: 1 + 3 = 4 2 + 2 = 4 4 + 0 = 4 3 + 1 = 4 7 – 5 = 2 6 – 4 = 2 8 – 6 = 2 10 – 8 = 2 Bài 3:
  3. Bài 4: a) Sắp xếp: 1, 2, 6. b) Sắp xếp: 8, 7, 2. Bài 5: ĐỀ SỐ 2 Bài 1 (2 điểm): Khoanh vào số thích hợp:
  4. Bài 2 (2 điểm): Tính nhẩm: 3 + 1 = 7 – 5 = 2 + 6 = 4 – 2 = 7 + 3 = 10 – 6 = Bài 3 (2 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm: Hình đã cho có: hình tam giác hình tròn hình vuông Bài 4 (2 điểm): Viết dấu +, – vào chỗ chấm để có các phép tính đúng: 2 1 = 3 5 4 = 1 8 4 = 4 6 3 = 9 5 5 = 10 7 1 = 6 Bài 5 (2 điểm): Nối các số từ 1 tới 10 sau đó tô màu để hoàn thiện bức tranh: ĐÁP ÁN Bài 1: Phương pháp: Đếm số đồ vật ở mỗi hình rồi khoanh tròn vào kết quả. Cách giải:
  5. Bài 2: Phương pháp: Nhẩm phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 đã được học rồi điền số thích hợp vào chỗ trống. Cách giải: 3 + 1 = 4 7 – 5 = 2 2 + 6 = 8 4 – 2 = 2 7 + 3 = 10 10 – 6 = 4 Bài 3: Phương pháp: Quan sát hình vẽ rồi dựa vào kiến thức đã học về hình dạng các hình để tìm các hình tam giác, hình tròn, hình vuông có trong hình vẽ. Cách giải: Hình đã cho có: +) 8 hình tam giác ; +) 7 hình tròn ; +) 9 hình vuông. Bài 4: Phương pháp:
  6. Dựa vào bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10 đã học rồi điền dấu +, – thích hợp vào chỗ chấm để có các phép tính đúng. Cách giải: 2 + 1 = 3 5 – 4 = 1 8 – 4 = 4 6 + 3 = 9 5 + 5 = 10 7 – 1 = 6 Bài 5: Phương pháp: Lần lượt nối các số từ 1 tới 10 để hoàn thiện bức tranh đã cho. Cách giải: