Bài kiểm tra Toán Lớp 1 - Đề 5 - Năm học 2022-2023

Câu 1: (1điểm)  Viết vào chỗ chấm:

a) Cách đọc các số:
  43: ……………………………………..
  35: ……………………………………. b) Số?
Năm mươi tư: ………………..
Bảy mươi mốt: …………...…..
Câu 6: (1 điểm) Xếp các số 33; 17; 93; 11 theo thứ tự.
Các số xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là: ………………………………………………………
Các số xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: ………………………………………………………
 

docx 3 trang baoanh 04/07/2023 2100
Bạn đang xem tài liệu "Bài kiểm tra Toán Lớp 1 - Đề 5 - Năm học 2022-2023", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxbai_kiem_tra_toan_lop_1_de_5_nam_hoc_2022_2023.docx

Nội dung text: Bài kiểm tra Toán Lớp 1 - Đề 5 - Năm học 2022-2023

  1. BÀI KIỂM TRA NĂM HỌC: 2022-2023 MÔN TOÁN - LỚP 1 - Đề 5 Họ và tên: Lớp Điểm Lời nhận xét của giáo viên Câu 1: (1điểm) Viết vào chỗ chấm: a) Cách đọc các số: b) Số? 43: Năm mươi tư: 35: . Bảy mươi mốt: Câu 2: (1điểm) Viết tên các hình vào chỗ chấm Câu 3: (1 điểm) Nối 5 8 6 3 8 2 76 - 14 26 + 62 85 - 32 31 + 57 Câu 4: (1điểm) Nối hai phép tính có cùng kết quả. 20 + 60 10 + 17 62 + 6 30 + 50 47 - 20 30 + 38
  2. Câu 5: > < = (1điểm) 30 + 27 60 67 - 61 10 47 20 + 23 25 79 - 54 Câu 6: (1 điểm) Xếp các số 33; 17; 93; 11 theo thứ tự. Các số xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là: Các số xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: Câu 7: (1 điểm) Hôm nay là thứ ba, ngày 12 tháng mười. Hỏi thứ sáu trong tuần là ngày tháng mười. Tháng 10 Tháng 10 A. Ngày 14 tháng 10 B. Ngày 16 tháng 10 C. Ngày 15 tháng 10 D. Ngày 17 tháng 10 12 ? Thứ ba Thứ sáu Câu 8: (1 điểm) Đặt tính rồi tính: 43 + 36 23 – 12 86 – 2 32 + 3 Câu 9: (1 điểm) Viết vào chỗ trống cho thích hợp: Sợi dây vải dài 80 cm, chị cắt lấy một đoạn dài 50 cm để buộc hộp quà tặng. Hỏi đoạn dây vải còn lại dài bao nhiêu xăng-ti-mét? B Đoạn dây vải còn lại dài cm.
  3. Câu 10: (1 điểm) Viết vào chỗ chấm cho thích hợp: Khối lớp Một trường Tiểu học Hưng Bình có bốn lớp: lớp 1A có 34 bạn, lớp 1B có 35 bạn, lớp 1C có 33 bạn, lớp 1D có 34 bạn. - Lớp . có số bạn ít nhất. - Lớp có học sinh đông nhất. - Số bạn lớp 1A (nhiều hơn/ít hơn) số bạn lớp 1B. - Số bạn lớp 1D (nhiều hơn/ít hơn) số bạn lớp 1C.