Kiểm tra định kì giữa học kì 1 Toán Lớp 1 - Đề 52

3) Tính: 

                  1 + 4 = .......                              5 + 0 = .......                                2 + 1 + 2 =.......

                  4 + 1 = .......                              0 + 5 = .......                                2 + 0 + 2 = ......

5) Khoanh vào số lớn nhất 

             a)   4 ,   3 ,   5

 

             b)   9 ,  10,   8

docx 1 trang baoanh 19/04/2023 1440
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra định kì giữa học kì 1 Toán Lớp 1 - Đề 52", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxkiem_tra_dinh_ki_giua_hoc_ki_1_toan_lop_1_de_52.docx

Nội dung text: Kiểm tra định kì giữa học kì 1 Toán Lớp 1 - Đề 52

  1. ĐỀ 52 KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I Môn: Toán – Lớp 1 Thời gian : 40 phút > < = 1) ? 3 2 8 6 9 9 6 5 + 0 4 5 8 9 7 7 5 4 + 1 2) Viết số thích hợp vào ô trống: 1 4 8 10 1 3) Tính: 1 + 4 = 5 + 0 = 2 + 1 + 2 = 4 + 1 = 0 + 5 = 2 + 0 + 2 = 4) Tính: 2 4 1 3 1 0 + + + + + 3 0 2 2+ 4 5 5) Khoanh vào số lớn nhất a) 4 , 3 , 5 b) 9 , 10, 8 6) Viết phép tính thích hợp: