Kiểm tra định kì giữa học kì 1 Toán Lớp 1 - Đề 10

Bài 3: Số?

            1 + ......  = 4                        3 - ...... = 1                   ...... + 4 = 5

Bài 5: Hình bên : 

 Có ……… hình vuông.

docx 1 trang baoanh 19/04/2023 1720
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra định kì giữa học kì 1 Toán Lớp 1 - Đề 10", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxkiem_tra_dinh_ki_giua_hoc_ki_1_toan_lop_1_de_10.docx

Nội dung text: Kiểm tra định kì giữa học kì 1 Toán Lớp 1 - Đề 10

  1. ĐỀ 10 KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I Môn: Toán – Lớp 1 Thời gian : 40 phút Bài 1: Số? 3 . Bài 2: Tính: a) 2 3 2 3 +1 +2 +2 +1 b) 1 + 2 + 1 = 3 + 0 – 1 = Bài 3: Số? 1 + = 4 3 - = 1 + 4 = 5 Bài 4: > < = ? a) 0 1 7 7 8 5 3 9 b) 2 0 + 4 2 + 2 3 3 - 1 1 + 1 Bài 5: Hình bên : Có hình vuông. Bài 6: Viết phép tính thích hợp: